Meny
RT_LOC_GREENHOUSE_40 (1).jpg

Tävlingsvillkor

Regler och villkor

Genom att delta i tävlingen godkänner du nedanstående villkor:

  1. För att delta i tävlingen måste du vara över 25 år och bosatt i Sverige. 
  2. Anställda på Carlsberg Sverige kan inte delta i tävlingen.
  3. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Carlsberg Sverige. Juryns beslut kan ej överklagas.
  4. Vinnaren kontaktas med ett meddelande via Instagram med praktiska detaljer, inga länkar som man ska klicka vidare på. Vinnaren måste ge svar inom en vecka om priset tas emot eller ej. Får juryn inte tag i vinnaren inom en vecka efter avslutad tävling går vinsten vidare till nästa vinnare.
  5. Om tävlingen måste avbrytas eller inte går att genomföra på grund om omständigheter som ligger utanför Carlsberg Sveriges kontroll så föreligger ingen ersättningsskyldighet från Carlsberg Sverige.
  6. Priset har ett värde av 4 000 kr och är personligt, det kan inte bytas mot kontanter eller andra vinster. Om priset av någon anledning inte kan utnyttjas, tillfaller det Carlsberg Sverige. Ersättning för ej utnyttjad vinst utgår ej.
  7. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren att de personuppgifter som deltagaren har lämnat till Carlsberg Sverige i samband med tävlingen registreras i syfte att administrera tävlingen. Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt med undantag för publicering av vinnare i Sociala medier. Uppgifterna kommer att raderas efter att tävlingen har slutförts. Användandet av dina personuppgifter är nödvändigt för oss för att uppfylla våra åtaganden mot dig, se Artikel 6(1)(b) Dataskyddsförordningen 2016/679. För information om vilka personuppgifter som behandlas, och för rättelse av felaktiga uppgifter, kontakta Carlsberg Sverige genom [email protected]