Meny

177 företag agerar för klimatet

Carlsberg Group har tillsammans med 176 andra företag lovat att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C.

Under FNs klimatkonferens (COP 25) i Madrid tillkännagavs i veckan att 177 företag lovar att sätta ambitiösa utsläppsmål, för att begränsa uppvärmningen till 1.5°C och att nå netto noll koldioxidutsläpp till 2050.

Carlsberg var ett av de första företagen som redan i juni 2017, när det globala hållbarhetsprogrammet Together Towards Zero lanserades, introducerade mål för utsläppsminskningar som bidrar till max +1.5°C temperaturhöjning. Carlsberg har arbetat tillsammans med Carbon Trust för att sätta vetenskapligt baserade koldioxidmål, (science-based carbon targets) och tillsammans med Världsnaturfonden, WWF, för att sätta ambitiösa mål för att minska vattenförbrukningen.

 Globala utmaningar kräver ett starkt gemensamt ansvarstagande av företagsledare, säger Carlsbergs koncernchef Cees ’t Hart. Jag är säker på att vi mot vår väg att nå våra klimatmål kommer få flera effektivitetsförbättringar, minska riskerna och även skapa en långsiktig och hållbar affär.

Hösten 2017 kunde Carlsberg Sverige som första bryggeri inom Carlsberg-koncernen till 100% driva produktionen på grön el och med biogas. Det innebär att samtliga produkter som tillverkas i Falkenberg och Ramlösa är koldioxidneutralt producerade utifrån energianvändningen.