Meny

Behovet av nattvandrare är större än någonsin inför Valborg

Carlsberg Sverige firar ett 10-årigt samarbete med stiftelsen nattvandring.nu som består av över 400 aktiva nattvandrargrupper runt om i landet. Att nattvandra handlar om att finnas där ungdomarna finns och trots inställda firanden och majbrasor är behovet av nattvandrare minst lika stort som tidigare.

Carlsberg Sverige och nattvandring.nu inledde ett nära samarbete för tio år sedan som bland annat innebär att Carlsberg Sverige sitter med i styrelsen för nattvandring.nu och bidrar med ekonomiska medel. Samarbetet är en viktig del i Carlsberg Sveriges nollvision för oansvarig konsumtion. Fokus framåt är att vara en positiv kraft och motverka att unga dricker och öka kunskapen om alkohol hos minderåriga.

–  Ett av våra fokusområden inom hållbarhet är ansvarsfull konsumtion och vi är stolta över vårt samarbete med nattvandring.nu, flera av våra egna medarbetare är också engagerade nattvandrare. Tio års samarbete är en lång tid och vi ser fram emot att fortsätta jobba tillsammans med nattvandring.nu. Alla som nattvandrar gör en otroligt viktig insats för våra ungdomar, säger Anna Anderberg, hållbarhetschef på Carlsberg Sverige.

Valborg är en av de helger då behovet av nattvandrare är som störst eftersom många ungdomar då gör sin alkoholdebut. I år blir det en annorlunda Valborgshelg med inställda firanden och majbrasor på grund av Coronapandemin. Men tyvärr kommer traditionen att berusa sig att bestå, därför är behovet av nattvandrare minst lika stort i år, flera nattvandrargrupper vittnar om att det till och med är fler ungdomar än vanligt som samlas utomhus.

– Även om det traditionella Valborgsfirandet är inställt över hela landet, så vet vi att ungdomar kommer att samlas och fira. Många kommer tyvärr också att prova alkohol eller droger för första gången. Därför är det extra viktigt att vi vuxna och föräldrar pratar med våra barn om detta. Det är också viktigt att det finns vuxna ute som kan hjälpa, stötta och vara positiva förebilder, säger Jan Lundholm, verksamhetschef för nattvandring.nu.

Samtidigt innebär Coronapandemin att nattvandrarna måste ta särskilda hänsyn.

– Vi har gått ut med information till alla våra nattvandrargrupper om vad de kan göra för att för minimera smittorisken och vi följer såklart händelseutvecklingen och myndigheternas rekommendationer och beslut, säger Jan Lundholm.

Fakta om stiftelsen nattvandring.nu

  • Är en oberoende och obunden stiftelse som verkar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar samt stödja, främja och utveckla nattvandringen i landet.
  • Idag finns det över 400 lokala nattvandrargrupper.
  • 2019 gjordes drygt 20 000 vandringar av över 50 000 engagerade vuxna.
  • För mer information: www.nattvandring.nu

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Anderberg, hållbarhetschef Carlsberg Sverige: [email protected], 0733 91 62 62
Jan Lundholm, verksamhetschef stiftelsen nattvandring.nu: [email protected], 070 962 35 31