Meny

Carlsberg Group på väg att nå tuffa hållbarhetsmål

Carlsberg Groups hållbarhetsrapport för 2015 visar att koncernen har gjort ytterligare framsteg inom ansvarsfull konsumtion, hållbara förpackningslösningar och miljöprestanda.

– Vi är fast beslutna att ge ett positivt bidrag till samhället med fokus på miljöprestanda, förpackningar och ansvarsfull konsumtion. Under 2015 fortsatte vi att integrera flera nya produktionsenheter och vi kommer att ytterligare förbättra vårt arbete tillsammans med våra samarbetspartners, säger Simon Boas Hoffmeyer, Sustainability Director, Carlsberg Group.

Hållbarhetsrapporten visar att Carlsberg Group har gjort flera framsteg inom hållbarhetshetsarbetet och nått viktiga milstolpar på vägen mot hållbarhetsmålen för 2017.

– I år har vi förstärkt våra ansträngningar ytterligare för att skapa en kultur av ansvarsfull konsumtion bland våra konsumenter. Det handlar inte minst om att arbeta med olika typer av kommunikationsaktiviteter där vår målsättning är att nå minst 20 miljoner konsumenter årligen, säger Simon Boas Hoffmeyer.

Tre höjdpunkter under 2015

  1. Ansvarsfull konsumtion: Under den första ”Global Beer Responsibility Day” som hölls i september 2015, nådde Carlsberg Group över 1,5 miljoner konsumenter i 10 olika länder med budskap om ansvarsfull konsumtion. Målet framöver är att nå 20 miljoner konsumenter årligen.
  2. Hållbara innovationer: Tillsammans med EcoXpac initierade Carlsberg Group utvecklingen av en nedbrytningsbar ölflaska – the Green Fiber Bottle
  3. Miljöprestanda: Carlsberg Group genomförde förbättringar i vatten-, energi- och CO2-prestanda, trots volymnedgång i Östeuropa och ökade volymer på mindre effektiva asiatiska bryggerier.
  • Energieffektiviteten förbättrades med 1,4 % till 29 kWh/hl jämfört med 29,4 kWh/hl 2014 (en förbättring med ca 10 % sedan 2009).
  • CO2-utsläppen förbättrades med 4,1 % till 7,0 kg CO2/hl jämfört med 7,3 kg CO2/hl 2014 (en förbättring med cirka 21 % sedan 2009).
  • Vatteneffektiviteten ligger kvar på samma nivå som i 2014 vid 3,4 hl/hl (en förbättring med 8 % sedan 2009).

 

Kontakt

För mer information, kontakta:

Kommunikationschef Carlsberg Sverige

Henric Byström

Tel 070-4830548 Email [email protected]