Meny

Carlsberg-koncernen minskar vattenanvändningen

Carlsberg investerar för att halvera vattenanvändningen på Fredericiabryggeriet i Danmark. Investeringen innebär även att 90 procent av det processade vattnet på bryggeriet kommer att kunna återanvändas. Samtidigt kommer energianvändningen att minska med 10 procent.

År 2017 lanserade Carlsberg det globala hållbarhetsprogrammet ”Together Towards ZERO”. Sedan dess har ambitionen varit att närma sig noll både vad gäller koldioxidutsläpp och vattenspill på bryggerierna. Redan hösten 2017 blev Carlsberg Sverige som första bryggeri inom Carlsberg-koncernen koldioxidneutralt från energiförsörjningen, genom användning av grön el och biogas på bryggeriet i Falkenberg.

Det globala målet är att halvera vattenanvändningen i bryggerierna innan år 2030, från 3,4 liter till 1,7 liter vatten per färdig liter produkt. Fredericiabryggeriet i Danmark är nu först ut med att få en helt ny vattenåtervinningsanläggning som kommer att minska den genomsnittliga vattenanvändningen från 2,9 liter till 1,4 liter vatten per färdig liter produkt. Det innebär att bryggeriet blir det första som i princip har lyckats eliminera vattenspillet.

Tack vare anläggningens förmåga att producera biogas och återanvända cirkulerande varmvatten beräknas dessutom bryggeriets energianvändning att minska med tio procent.

Frediricia är pilot för den nya teknologin inom Carlsberg-koncernen och med hjälp av den fakta och de standarder som tas fram kommer sen andra bryggerier inom koncernen att lättare kunna implementera tekniken.

Om Together Towards Zero
Under en tid präglad av stora utmaningar, såsom klimatförändringar, vattenbrist och globala hälsoproblem är Together Towards Zero Carlsberg Groups vision för en bättre framtid. Den består av fyra ambitioner: Noll Koldioxidavtryck, Noll Vattenspill, Noll Oansvarig konsumtion och Noll Olyckskultur.  Var och en av dessa ambitioner har mätbara delmål för 2022 och 2030. Läs gärna mer här på Okorkat.se samt på Carlsberg-koncernens hemsida.vv