Meny

Carlsberg-koncernen på väg att nå företagets hållbarhetsmål

I den nyligen lanserade hållbarhetsrapporten lyfts flera framsteg inom hållbarhetsområdet för Carlsberg. Trots fortsatta pandemiutmaningar är Carlsberg på rätt spår att nå de ambitiösa hållbarhetsmålen inom Together Towards ZERO-programmet för 2022 och 2030.

- Den globala rapporten visar hur Carlsbergs varumärken inspirerar till ett mer hållbart beteende, lyfter koncernens åtagande och resultat för en ansvarsfull affär. Även i vår svenska verksamhet kan vi överlag se ett positivt resultat för 2021 och vi ser fram emot att höja ambitionen ytterligare under de kommande åren, säger Peter Hammarstedt, vd Carlsberg Sverige.

Mot Noll Koldioxidavtryck

Carlsberg samarbetar med partners och leverantörer för att minska koldioxidavtrycket över värdekedjan, detta omfattar råvaruförsörjning, förpackningar och transporter. 2021 uppnåddes bland annat:

Globalt

 • 40 % minskning av koldioxidutsläppen per hektoliter öl sedan 2015, 2 % minskning under 2021. På väg mot målet på en 50 % minskning till 2022 med ambitionen att ha Noll Koldioxidavtryck 2030.
 • På väg att uppnå reduktionsmålen för relativa koldioxidutsläpp över värdekedjan, på 15 % till 2022 och 30 % till 2030 (från 2015), med en minskning på 7 % 2019.
 • Anslöt sig till andra ledande företag i en uppmaning från Vd:ar och beslutsfattare att öka farten mot nettonoll-ekonomier med långtgående åtaganden, policyer och åtgärder inför COP26.
 • "A"-betyg från CDP för transparens och klimatåtgärder.

Sverige

 • Den svenska produktionen är klimatneutral utifrån energiförsörjningen sedan 2017. Då Carlsberg Sverige, som första stora svenska bryggeri, gick över till 100 % förnybar energi (certifierad grön el och biogas).
 • Den egenproducerade biogasen ökade med 2 % under 2021 (17 %).
 • En minskning av det relativa koldioxidavtrycket med 19 procent över värdekedjan mellan 2015 och 2019. Genom mer hållbara förpackningar, mer effektiva transporter och 100 % förnybar energi i den egna produktionen.
 • Lansering av Plastlöfte 2021; PET-portföljen för läsk och stilldrinks nu 50 % återvunnen PET, all öl i multipack har nu plastsvep i 100 % återvunnen plast. Under 2021 lanserades en ny insamlingsmodell för fatölssystemet DraughtMaster för att säkra ökad insamlingsgrad och återvinning.
 • Pladdling i samarbete med GreenKayak. 925 paddlare plockade upp 2,1 ton skräp ur våra svenska vatten. Pladdling är nominerad som ”Årets Hållbarhetskommunikation” på kommunikationstävling Spinn’21.

Mot Noll Vattenspill

Vi investerar i ny teknik för att använda mindre vatten i bryggningen, och samarbetar med partners för att skydda vattenresurser i prioriterade områden. 2021 uppnåddes bland annat:

Globalt

 • 21 % minskning av vattenanvändningen per hl öl sedan 2015 – inklusive en minskning med 4 % under 2021. På väg mot målet på 25 % minskning till 2022 och 50 % minskning till 2030.
 • 35 % minskning av vattenanvändningen vid bryggerier i områden med vattenbrist sedan 2015 (per hl öl).
 • Öppnade en ny toppmodern vattenåtervinningsanläggning för förbättring av vatteneffektiviteten på Fredericia bryggeriet i Danmark.
 • "A"-betyg från CDP för transparens och vattenåtgärder.

Sverige

 • En vatteneffektivitet på 2,13 hl/hl färdig produkt. En minskning med 4 % vs 2021 (2,22 hl/hl).
 • Förbättringar nåddes bland annat genom optimering av förpackningsprocessen, återanvändning av vatten från flasktvätt, optimering av vattenanvändning på vattenreningsverket.
 • 2021 firade Ramlösa Vattenfond ett 10-årigt samarbete med Svenska Röda Korset. Vårt bidrag är motsvarande en liter rent vatten för varje liter Ramlösa som säljs. Resurserna går till Svenska Röda Korsets viktiga arbete med vatten, sanitet och hygien i utsatta områden främst i Afrika och Asien. Hittills har vi bidragit med 760 miljoner liter rent vatten (dec 2021).

Mot Noll Oansvarig Konsumtion

Vi hjälper konsumenter att göra ansvarsfulla val, tillhandahåller transparent produktinformation och satsar på en snabbväxande global portfölj av alkoholfria och lågalkoholhaltiga brygder. 2021 uppnåddes bland annat:

Globalt

 • En mer än fördubblad försäljningsvolym för alkoholfria brygder (114 % tillväxt) sedan 2015, inklusive 17 % tillväxt enbart under 2021.
 • Stöttade lanseringen av nya globala marknadsföringsstandarder för alkohol för e-handelsplattformar och sociala påverkare genom medlemskap i International Alliance for Responsible Drinking.
 • 33,6 miljoner människor nåddes globalt genom kampanjer för ansvarsfull konsumtion.

Sverige

 • Ökad försäljning av alkoholfria brygder i Sverige under 2021, Index 111, Carlsberg Sverige ökade med index 120 och har en marknadsandel på 53 %.*
 • 92 % tillgänglighet av alkoholfria brygder inom On Trade (där vi säljer klass III öl).
 • Carlsberg Sverige har sedan 2009 alkolås på alla tjänstefordon.
 • Sedan 2005 har vi en informationstext om ansvarsfull konsumtion på våra alkoholhaltiga produkter (98 %). Under 2021 har vi utökat med ett frivilligt åtagande om märkning av legal ålder, detta ska vara fullt genomfört senast 2024.
 • Vi genomför årliga interna utbildningar kring ansvarsfull marknadsföring tillsammans med Alkoholgranskningsmannen.
 • 2021 firade vi ett 10-årigt partnerskap med Stiftelsen nattvandring.nu som har 450 lokala nattvandringsgrupper och engagerade 60 000 vuxna under 25 000 genomförda vandringar.

Mot en Noll Olyckskultur

Vi är stolta över vårt starka fokus på att bygga en säkerhetskultur och investerar i omfattande utbildningar med fokus på att skapa beteenden för en säker arbetsplats och livräddande regler. 2021 uppnåddes bland annat:

Globalt

 • 32 av Carlsbergs bryggerier nådde säkerhetsmilstolpen 1 000 olycksfria dagar.
 • Efter en minskning med 55 % vad gäller andelen olyckor som leder till sjukskrivning, mellan 2015 och 2020, såg vi en ökning med 44 % under 2021 (jämfört med föregående år), främst i samband med när nya bryggerier anslöt sig till verksamheten. Riktade säkerhetsaktiviteter för nyförvärv finns på plats för att vända denna trend.
 • 97 % efterlevnad av våra livräddningsregler.
 • 371 000 observationer gjordes av medarbetare för att hantera säkerhetsrisker och osäkra beteenden.
 • 11 000+ företagsförare (95 %) genomgick online-utbildning i trafiksäkerhet.

Sverige

 • 2021 var ännu ett år med Corona-restriktioner med fokus på att skapa en säker och trygg arbetsplats.
 • Vi hade en ökning av olyckor som leder till sjukdom även i Sverige med 6 LTAs (Lost Time Accidents) 2021, en 50 % ökning jämfört med 2020 (4 LTAs)
 • 5 607 tillbud och riskobservationer rapporterades in
 • 2011 genomförda säkerhetsvandringar
 • 121 företagsförare gick en digital utbildning i säker körning och 38 medarbetare genomförde en fysisk utbildning i säker körning, vilket motsvarar 28 % av de som har företagsbil.

- Vi är övertygade om att engagemanget för hållbarhet har stärkt vår motståndskraft under ännu ett mycket svårt år. Vi har gjort gedigna framsteg på vår resa inom Together Towards Zero. Vi nyttjar kraften i våra varumärken för att uppmuntra människor att anamma ett mer hållbart beteende. Vår nya SAIL’27-strategi kommer att driva affärstillväxt under de kommande åren och säkerställa att Carlsberg förblir lika ambitiöst som någonsin när vi arbetar för att nå noll, men även när vi siktar att nå ännu längre, säger Cees t’ Hart, koncernchef Carlsberg Group.

 

Här hittar du en sammanfattning av den globala hållbarhetsrapporten för 2021.

Och här hittar du hållbarhetsrapporten för 2021 i sin helhet.

Läs mer om Together Towards Zero.  

ESG står för ”Environmental, Social and Governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Det här kallas också ofta för hållbarhet. I affärssammanhang handlar hållbarhet om företagets affärsmodell, det vill säga hur dess produkter och tjänster bidrar till en hållbar utveckling

*Källa Delfi, Total market SE, AFB, Volym, Full Year 2021