Meny

Carlsberg-stiftelserna donerar 95 miljoner danska kronor för att påskynda insatserna mot COVID-19

I en tid då samhället utmanas av COVID-19-epidemin är Carlsberg-stiftelserna - Carlsberg-stiftelsen, Nya Carlsberg-stiftelsen och Tuborg-stiftelsen - inriktade på extraordinära bidrag som kan mobilisera och stödja forskare och det civila samhället.

De tre stiftelserna inom Carlsberg-familjen strävar efter att hjälpa till att mildra utmaningarna i samband med den globala COVID-19-epidemin. Det ligger i stiftelsernas DNA att ta ansvar när människor och samhälle möts av allvarliga utmaningar. Totalt doneras 95 miljoner danska kronor (drygt 140 miljoner svenska kronor) för att påskynda insatserna mot COVID-19. Mottagare är bland andra tre internationella forskningsprojekt

Ordförande för Carlsberg-stiftelsen, professor Flemming Besenbacher, kommenterar:

”COVID-19 utvecklas exponentiellt just nu, så vi är glada över att vi snabbt har kunnat mobilisera ett samarbete mellan några av världens ledande forskare för att bidra till att lösa de enorma utmaningar vi står inför. Carlsbergs grundare J.C. och Carl Jacobsen och Carlsberg-stiftelsen har i alla tiderhjälpt till när samhällen har varit i kris, och vetenskapen behövs nu mer än någonsin för att lösa dessa frågor och tänka långsiktigt.”

Läs mer om donationen här: Carlsberg Foundation.

För mer information, vänligen kontakta:
Henric Byström, Kommunikationschef Carlsberg Sverige,
Tel: 070-483 05 48, E-post: [email protected]