Meny

Carlsberg Sverige blir första bryggeriet som går med i Fossilfritt Sverige

Carlsberg Sverige är sedan hösten 2017 klimatneutralt från energiförsörjningen i den egna produktionen, genom användning av förnybar el och biogas. Nu tar Carlsberg ytterligare ett viktigt steg framåt i företagets ambitiösa klimatarbete genom att gå med i Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Fossilfritt Sverige samlar idag över 350 aktörer, allt från städer, kommuner, myndigheter, organisationer och företag. Carlsberg Sverige blir det första bryggeriet som ansluter sig till initiativet.

– Vi vill bidra till att Sverige går före och visar att vi kan bli en fossilfri nation och nå en hållbar framtid. Genom att gå med i Fossilfritt Sverige vill vi vara en del av lösningen och vi tror starkt på samverkan och samarbete. Just nu har vi ett särskilt fokus på förpackningar som står för en stor del av vårt koldioxidavtryck, säger Ted Akiskalos, vd Carlsberg Sverige.

Sommaren 2017 lanserade Carlsberg-koncernen ett nytt globalt hållbarhetsprogram: Together Towards ZERO. Programmet uttrycker företagets vision om att verka för en bättre morgondag och är ett svar på globala utmaningar som klimatförändringar, vattenbrist och folkhälsoproblem.

– Klimatförändringarna är allvarliga och påverkar oss alla. Både vi som lever nu och framtida generationer. Klimatrapporten från FN:s klimatpanel visar att vi måste minska utsläppen av växthusgaser i snabbare takt än vi tidigare trott, säger Anna Anderberg, hållbarhetsansvarig på Carlsberg Sverige. Carlsberg Group har satt ett branschledande klimatmål, som godkänts av Science Based Targets initiativet, där vi bidrar till Parisavtalets tuffare ambition om att hålla nere den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

 

Tidigare i höstas relanserades Carlsberg-varumärket, med ny design och framför allt med många klimatsmarta lösningar. ”Snap Pack” lanserades på den globala marknaden. En innovation där plasten runt 6-packen har ersatts av ett speciellt framtaget lim som håller ihop burkarna. Carlsberg är först i världen med denna teknik som minskar plastavfallet med över 1 200 ton per år, vilket motsvarar 60 miljoner plastpåsar när det är implementerat fullt ut. Carlsberg Sverige är först ut med att använda 100 procent återvunnen plast runt 6-packen. Detta minskar dess koldioxidpåverkan med upp till 60 procent. 

 

Carlsbergs klimatmål är att företaget ska uppnå noll koldioxidavtryck i den egna produktionen, d.v.s. i samtliga bryggerier över hela världen, senast år 2030. All elektricitet som används ska vara 100 procent förnybar senast år 2022 och klimatavtrycket sett över hela värdekedjan ska minska med 30 procent fram till år 2030.

Carlsbergs globala hållbarhetsprogram, Together Towards ZERO, består av fyra ambitioner:

  • Noll Koldioxidavtryck
  • Noll Vattenspill
  • Noll Oansvarig Konsumtion
  • Noll Olyckskultur

Läs mer om Carlsbergs hållbarhetsprogram: www.okorkat.se

Läs mer om Fossilfritt Sverige: http://fossilfritt-sverige.se/

För mer information, kontakta:
Henric Byström, Kommunikationschef Carlsberg Sverige
070-483 05 48, [email protected]

Anna Anderberg, Hållbarhetsansvarig Carlsberg Sverige
0733-91 62 62, [email protected]