Meny

Carlsberg Sverige inför Plastlöfte

Carlsberg Sverige fortsätter arbetet mot en mer klimatsmart förpackningsportfölj och lanserar nu ett nytt Plastlöfte med tydliga mål för att minska plastanvändningen och nedskräpningen av plast i naturen. I ett första steg ska Carlsberg Sverige minska företagets klimatpåverkan med upp till 60 procent per förpackningsslag som omfattas av plastlöftet.

För drygt tre år sedan blev Carlsberg Sveriges bryggeri i Falkenberg det första stora bryggeriet i Sverige med noll koldioxidutsläpp från energiförbrukningen och i somras genomfördes initiativet ”Pladdling” – att paddla och plocka plast och skräp ur våra svenska vatten. Nu tar Carlsberg Sverige ytterligare ett steg och inför ett Plastlöfte. Det handlar framförallt om att minska företagets koldioxidutsläpp samt nedskräpningen av plast i naturen.

– Vi vill minska den totala mängden ny fossil plast och ha noll plastspill. Plasten vi sätter på marknaden ska samlas in, återvinnas och kunna återvinnas igen, med optimala cirkulära plastflöden. Så lyder vårt nya Plastlöfte, säger Peter Hammarstedt, vd på Carlsberg Sverige.

De första stegen i Carlsberg Sveriges plastlöfte innebär att:

  • Introducera 50 % återvunnen plast i PET-flaskor för läsk och vatten, år 2022
  • 100 % återvunnen plast runt multipack för aluminiumburk, år 2022
  • 100 % återvinningsbara förpackningar, år 2025

Dessa mål kommer minska Carlsberg Sveriges klimatpåverkan med upp till 60 procent per förpackningsslag. Dessutom fortsätter Carlsberg att konvertera PET-portföljen till att innehålla en ännu högre andel återvunnen plast, samt att medverka till att branschen når 90 % återvinningsgrad för PET-flaskor och burkar inom ramen för Returpack, senast år 2025.

– Det pågår ett stort arbete med att kartlägga all plast som används i verksamheten. På våra primär- och sekundärförpackningar ska andelen återvunnet material öka, på sikt upp till 80-100 procent, vi vill hitta rätt balans mellan andel återvunnet material och cirkulära plastflöden. Vi tittar också på förnybara lösningar för att ersätta den fossila plasten, säger Anna Anderberg, hållbarhetchef på Carlsberg Sverige.

Den långsiktiga visionen är att hela Carlsberg Sveriges verksamhet ska vara klimatneutral år 2045 och år 2030 ska företaget ha noll plastspill och ett cirkulärt system för plasthantering, samt maximal insamling av alla förpackningar.

 

Mer information
Läs mer om Carlsbergs övergripande hållbarhetsprogram Together Towards Zero och det nya Plastlöftet på Okorkat.se 

Kontaktperson:
Henric Byström, Kommunikationschef Carlsberg Sverige, [email protected], 070-483 05 48