Meny

Carlsberg Sverige sparar 15 000 mil årligen genom att konsolidera externlagerbehovet

Carlsberg Sverige har tecknat ett sexårigt hyresavtal med SLP, Swedish Logistic Property, för ett nytt externlager. Inflyttningsdatumet är 1 januari 2021 och lagret som omfattar 20 000 kvadratmeter ligger i nära anslutning till bryggeriet i Falkenberg, och kommer att bidra till både lägre koldioxidavtryck, högre flexibilitet och bättre service till kund. Satsningen kommer att bidra till att stärka Carlsberg Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och fortsatta tillväxt.

- Med det nya externlagret kan vi effektivisera våra logistikflöden på ett mycket positivt sätt där det korta avståndet mellan bryggeriet och lagret avsevärt kommer att minska transporterna längs E6-an med 15 000 mil årligen. Detta ligger helt i linje med Carlsberg-koncernens ambitiösa hållbarhetsprogram, Together Towards Zero. Närheten och att vi ges möjlighet till att konsolidera vårt behov av externlager, gör också att vi ges möjlighet till utökad flexibilitet och service mot kund, säger Anders Siboni, Customer Supply Chain Direktör, Carlsberg Sverige.

För mer information kontakta:
Jörgen Welter, Kommunikatör Carlsberg Sverige, [email protected], 0734- 44 46 89

 

Together Towards Zero
Together Towards Zero är Carlsberg-koncernens hållbarhetsprogram där företaget ska nå noll inom fyra områden; Noll Koldioxidutsläpp, Noll Vattenspill, Noll Oansvarig Konsumtion och Noll Olyckskultur. Målsättningen är att Carlsberg-koncernen ska vara koldioxidneutralt i egen verksamhet till 2030. Redan hösten 2017 blev Carlsberg Sverige det första bryggeriet i Sverige (och inom Carlsberg-koncernen) som är koldioxidneutralt från energiförsörjningen. Företaget ska även minska sitt ekologiska koldioxidavtryck över värdekedjan med 30 % fram till 2030. Här är fokus bland annat förpackningar och transporter. Carlsberg Sverige gick som första bryggeri med i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige hösten 2018. Carlsberg är aktiv medlem i Dryckesbranschens Klimatinitiativ, ett branschinitiativ som drivs av Systembolaget, Sveriges Bryggerier och Sveriges Vin och Spritleverantörer.

 

Carlsberg Sverige - We are Brewing for a Better Today & Tomorrow
Carlsberg Sverige är, med fler än 50 starka varumärken, Sveriges ledande dryckesföretag. Vi utvecklar, tillverkar, distribuerar, marknadsför och säljer öl, cider, mineralvatten och läsk. Några av våra välkända och folkkära varumärken är Falcon, Carlsberg, Eriksberg, Ramlösa, Somersby och Pepsi. Carlsberg Sveriges framgångar är en kombination av starka lokala och internationella varumärken, bryggartradition och hållbart företagande som sträcker sig mer än 300 år tillbaka i tiden. Genom att vara innovativa driver vi utvecklingen av svensk dryckeskultur, samtidigt som vi värnar om tradition, hantverk, hög kvalitet och hållbarhet. Läs mer om Carlsberg Sverige och vårt hållbarhetsarbete Together Towards Zero.