Meny

Carlsberg Sveriges hållbarhetsfolder för 2020

Nu är årets hållbarhetsfolder för Carlsberg Sverige klar. I den har vi samlat de viktigaste initiativen och hur det går inom de fyra ambitionsområdena; Noll koldioxidavtryck, Noll vattenspill, Noll oansvarig konsumtion och Noll olyckskultur.

Några av höjdpunkterna är att Carlsberg Sverige har minskat det relativa koldioxidavtrycket med 19 procent över värdekedjan mellan 2015 och 2019. Det har gjorts genom att förbättra förpackningars hållbarhet, köra mer effektiva transporter och genom att använda enbart förnybar energi i form av grön el och biogas (egenproducerad och köpt) i produktionen. Carlsberg Sverige var första stora bryggeri i Sverige med klimatneutral dryckesproduktion utifrån energiförsörjningen (2017).

Det globala målet är att minska koldioxidavtrycket över värdekedjan med 15 procent till 2022 och med 30 procent till 2030. Klimatmålen är certifierade av Science Based Targets Initaitive.

Carlsberg Sverige har lanserat ett plastlöfte, som lyder: ”Vi vill minska den totala mängden ny fossil plast och ha noll plastspill. Plasten vi sätter på marknaden ska samlas in, återvinnas och kunna återvinnas igen, med optimala cirkulära plastflöden.”

De första stegen i Carlsberg Sveriges plastlöfte innebär:

  • Minst 50 % återvunnen plast i PET-portföljen och 100 % återvunnen plast i multipacksvep – 2022
  • 100 % återvinningsbara plastförpackningar – 2025
  • Bidra till att nå den 90 % återvinningsgraden för PET (och burk) inom retursystemet – 2025

  • Carlsberg Sverige har minskat vattenförbrukning. Vatteneffektivitet 2020 var 2,22 hl/hl producerad dryck. En minskning med 15 % vs. 2019 (2,59 hl/hl). Vi firar ett 10-årigt samarbete med Svenska Röda Korset och Ramlösa Vattenfond, där fonden bidragit med motsvarande över 700 miljoner liter rent vatten till behövande i Asien och Afrika
  • Carlsberg Sverige är marknadsledare inom alkoholfritt och har skärpt den ansvarsfulla märkningen på alkoholhaltiga produkter, samt alkoholfri öl, cider och blanddryck med en ny åldersmärkning som ska vara genomförd senast 2024, för att undvika kassationer. I år firar vi ett 10-årigt partnerskap med nu
  • Vårt Ramlösa-team har nått milstolpen 4 år med noll olyckor. Och sist men inte minst har vi arbetat intentsivt för en säker och trygg arbetsmiljö under Corona-pandemin för alla medarbetare.


    Läs gärna mer i hållbarhetsfoldern.