Meny

Carlsberg tar hållbarhet till konsumenterna och levererar på 2030-målen

Den globala hållbarhetsrapporten för 2018 visar att Carlsberg gör framsteg inom ramen för hållbarhetsprogrammet Together Towards ZERO. Året har till stor del handlat om att sätta hållbarhet i händerna på alla ölälskare, bokstavligt talat, bland annat med relanseringen av Carlsberg-varumärket med klimatsmarta förbättringar som Snap Pack, och med PU:REST, Sveriges första öl bryggd på renat avloppsvatten.

Together Towards ZERO lanserades 2017 och grundar sig i Carlsbergs syfte, samt är en integrerad del av företagets SAIL’22 strategi. TTZ består av fyra ambitionsområden; NOLL Koldioxidavtryck, Noll Vattenspill, Noll Oansvarig Konsumtion och NOLL Olyckskultur.

2018 levererade Carlsberg-koncernen ett starkt finansiellt resultat, samtidigt som det relativa koldioxidavtrycket (basår 2015) minskade med 20 % och vattenanvändningen med 9 %. Det visar att företaget kan växa samtidigt som miljöpåverkan minskar.

Några av framgångarna i siffror:

 • 20% minskning av (det relativa) koldioxidavtrycket sedan 2015 (5% sedan 2017)
 • 46% av elektriciteten globalt och 100% i Västeuropa kommer från förnybara källor. (+1 % sedan 2017; +5 % sedan 2015)
 • 20% av den totala energin kommer nu från förnybara källor som biogas, biomassa, solceller, vind- och vattenkraft (+2 % sedan 2017, +5 % sedan 2015)
 • 9% minskning av vattenanvändningen sedan 2015 (samma som 2017)
 • Flera innovationer som mött konsumenter har lanserats under året, bl a återvunnen shrink, Snap Pack, som minskar plastanvändningen med 76%, och PU:REST, Sveriges första öl bryggd på återvunnet avloppsvatten.

Noll Koldioxidavtryck på Carlsberg Sverige – exempel på hållbara initiativ 2018

 • Redan hösten 2017 blev bryggeriet i Falkenberg det första i Carlsberg-koncernen, och det första stora bryggeriet i Sverige, som drivs med noll koldioxidutsläpp från energianvändningen, detta genom att enbart använda grön el och biogas.
 • I september relanserades Carlsberg-varumärket, med ny design och kommunikation, och inte minst med många hållbara förbättringar. Nu med ny grön miljöcertifierad färg på etiketterna. I Sverige görs plasten på 6-packen av 100% återvunnen plast, vilket minskar dess koldioxidavtryck med upp till 60%. På den globala marknaden lanserades Snap Pack, där burkarna i multipack sitter ihop med ett speciellt lim. Fullt konverterat kommer denna teknik minska plastavfallet med 1200 ton per år, vilket motsvarar 60 miljoner plastpåsar.
 • Carlsberg Sverige är medlem i Dryckesbranschens Klimatinitiativet, ett initiativ för Sveriges dryckesnäring, där Carlsberg tillsammans med övriga medlemsföretag i Sveriges Bryggerier, Sveriges Vin- och Spritleverantörsförening och Systembolaget, arbetar för att minska branschens klimatpåverkan.
 • Carlsberg Sverige gick som första bryggeri med i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.
 • Framåt kommer vi att fortsätta arbeta för smarta energibesparingar i den egna produktionen. Samt att tillsammans med partners och leverantörer säkerställa att klimatpåverkan minskar över värdekedjan, med särskilt fokus på förpackningar. Vi har flera spännande förpackningsinnovationer på gång, både inom Carlsberg-koncernen och på Carlsberg Sverige, som avsevärt kommer minska vår klimatpåverkan och som vi kommer kunna berätta mer om under 2019-2020.

Noll Vattenspill på Carlsberg Sverige – exempel på hållbara initiativ 2018

 • I maj lanserades PU:REST, Sveriges första öl bryggd på renat avloppsvatten. Resultatet av ett lyckat samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Nya Carnegiebryggeriet och Carlsberg Sverige, med syftet att visa hur vi kan utmana konventioner, fördomar och visa på vad som är möjligt med ny teknik.
 • Carlsberg Sverige fortsätter inom ramen för Ramlösa Vattenfond, samarbetet med Röda Korset för att stötta deras vattenprojekt i utsatta områden med stor vattenbrist.
 • Carlsberg Sverige arbetar konsekvent med att minska vattenanvändningen i produktionen. Sedan 2010 har andelen vatten minskat från redan låga nivåer per färdig liter producerad produkt, med 7 % i Falkenberg och med 16 % i Ramlösa.
 • 2018 gick det åt 2,7 liter vatten per liter färdigproducerad produkt i Falkenberg (där det tillverkas öl, läsk, cider och andra drycker) och 1,6 liter vatten per färdig liter Ramlösa.
 • Framåt är fokus att fortsätta använda vatten i den egna produktionen än mer effektivt, samt i samarbete med andra aktörer lyfta vattenfrågan och göra skillnad, i Sverige och världen.

Noll Oansvarig Konsumtion på Carlsberg Sverige – exempel på hållbara initiativ 2018

 • Marknaden för alkoholfri öl växer med 30-35 procent per år. Carlsberg Sverige leder den alkoholfria ölkategorin med en marknadsandel på runt 50 procent. Som första land i världen lanserades Carlsberg alkoholfri på fat i Sverige under hösten. Under 2019 kommer vi att introducera fler nya alkoholfria varianter och fortsätta utveckla kategorin. Idag har Carlsberg Sverige 9 alkoholfria öl i sortimentet.
 • Under sommaren kunde besökare i Stockholms skärgård bekanta sig med ”Ölbåten” som under ett par varma sommarveckor delade ut uppfriskande alkoholfri öl, med budskap om ”Full av smak – Fri från alkohol”. Ett initiativ med ambitionen att göra det lättare att göra rätt – att vara nykter på sjön.
 • Vi har sedan 2010 haft ett nära samarbete med Nattvandring.nu – ett samarbete som kommer att intensifieras ytterligare under 2019.
 • Fokus framåt är satt till två områden; Att vara en positiv kraft för att motverka minderårig alkoholkonsumtion och att bidra till att ingen sätter sig bakom en ratt onykter. Med goda alkoholfria alternativ och en engagerande kommunikation ska vi verka för att göra skillnad.

Noll olyckskultur på Carlsberg Sverige – exempel på hållbara initiativ 2018

 • Vi arbetar med kommunikation, tydliga processer, verktyg, ledarskap och beteendeförändring för att etablera en kultur kring Noll olyckor på Carlsberg Sverige.
 • Under 2018 reducerades LTA’s (Lost Time Accidents), dvs olyckor som leder till frånvaro minst en dag, med 72 % jämfört med 2017. Det skedde 4 LTA’s under 2018 (14 st under 2017). En klar förbättring, men arbetet fortsätter för att Nollvisionen ska nås.
 • Under 2019 kommer vi fortsätta fokusera på inrapportering av riskobservationer och tillbud, samt att öka vår Safety Awereness och minska vår risktolerans över hela organisationen.

Läs mer om Together Towards ZERO och Carlsbergs hållbarhetsrapport för 2018.