Meny

DRYCKESBRANSCHEN ANVÄNDER ALLT MER ÅTERVUNNET MATERIAL

Mer återvunnet material i förpackningar är ett av resultaten som redovisas i Dryckesbranschens Klimatinitiativs rapport för 2019.

62 procent av den totala förpackningsvikten består nu av återvunnet material vilket innebär en ökning med sex procentenheter jämfört med året innan.

I Dryckesbranschens klimatinitiativ deltar 43 dryckesföretag, bryggerier och vinimportörer, vilket motsvarar 80 procent av dryckesvolymerna i Systembolagets fasta sortiment. Förra året var siffran 74 procent. Initiativets vision är att bli en dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas.

I rapporten för 2019 framkommer att förpackningsmaterial och godstransporter står för den största andelen utsläpp och visar var fokus kommer att vara för framtida gemensamma aktiviteter och projekt.

– Klimatfrågan är viktig för oss och på Carlsberg och en del av vårt hållbarhetsprogram – Together Towards Zero. Vi har sagt att vi ska ha noll koldioxidutsläpp i egen bryggeriverksamhet år 2030, något vi uppnådde redan 2017 på Carlsberg Sverige, och att vi ska minska utsläppen med 30 % över värdekedjan fram till 2030. Självklart är vi med i Dryckesbranschens Klimatinitiativ då vi genom samverkan stärker oss som bransch. Parallellt med rapporteringen pågår ett konsekvensanalysarbete som ska ta initiativet från ord till handling, säger Anna Anderberg, hållbarhetschef Carlsberg Sverige.

Företagen som deltar i DKI arbetar redan idag aktivt med klimatfrågan och har låga utsläpp i egen verksamhet (egenägda lastbilar, egen produktion) och för inköpt energi. Största delen av rapportörernas utsläpp ligger i företagens värdekedja, hos leverantörer och underleverantörer (förpackningar, köpta transporter mm).

Läs rapporten.

Om Dryckesbranschens Klimatinitiativ

Initiativet bildades av Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen, och Systembolaget 2017. Med visionen ”En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas.” arbetar branschkollegor gemensam och var och en enskilt för att minska sin klimatpåverkan. Det långsiktiga målet är att branschen ska vara klimatneutral 2045. I dag är 43 dryckesföretag med i Initiativet. Mätmetoden som används är Green House Gas Protocol. Rapporten från 2019 innefattar inte klimatavtryck från odling.