Meny

DRYCKESBRANSCHEN GÖR GEMENSAM SAK FÖR ATT MINSKA SIN KLIMATPÅVERKAN

Initiativets första rapport visar att förpackningar och transporter är de största orsakerna till branschens klimatavtryck.

I Dryckesbranschens Klimatinitiativs första klimatmätning deltog 35 företag vilket utgör 74 procent av Systembolagets försäljningsvolym. Carlsberg Sverige är ett av de deltagande företagen. Deltar gör både stora och små bryggerier, vin- och spritimportörer och deras respektive branschorganisationer, Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) samt Systembolaget.

– Carlsberg Sverige är med i initiativet eftersom vi vill bidra till en hållbar framtid. Klimatet är en nyckelfråga och när vi som bransch arbetar tillsammans sida vid sida når vi längre än vad vi skulle göra som enskilda företag. Dryckesbranschens Klimatinitiativ erbjuder en bra form för konstruktivt samarbete. I den här frågan är vi inte konkurrenter utan goda branschkollegor som arbetar mot samma mål och inspireras av varandra för att minska vårt klimatavtryck, säger Peter Hammarstedt, vd Carlsberg Sverige.

Initiativets första gemensamma rapport visar att nästan all energianvändning, 99 procent, hos företagen är fossilfri, dvs kommer från förnybara källor som t ex vatten- och vindkraft. Den största klimatpåverkan kommer från förpackningar, 77 procent, vilket ligger i linje med hur det ser ut för flera andra branscher. Transporter står för ca 20 procent av de indirekta utsläppen. Många av företagen som deltagit i rapporteringen har redan påbörjat omställningen till mer klimatsmarta transportmedel, men det finns utvecklingspotential inom området.

– Att vi är med i initiativet är självklart då vi har ett ambitiöst klimatmål på Carlsberg-koncernen. I vårt globala hållbarhetsprogram Together Towards Zero har vi definierat en ambition om att nå noll koldioxidutsläpp i vår egen verksamhet 2030, ett mål vi nådde redan 2017 på Carlsberg Sverige. Allt vi producerar i Falkenberg och Ramlösa är klimatneutralt producerat utifrån energianvändning, då vi enbart använder grön el och biogas. Vi ska minska vår totala klimatpåverkan över hela värdekedjan med 30 procent till 2030, vilket är i linje med Agenda 2030 och FNs globala utvecklingsmål. Förpackningar står för den största delen av vårt klimatavtryck (över 40 procent) och är ett givet prioriterat område, säger Anna Anderberg, hållbarhetsansvarig Carlsberg Sverige.

Deltagande företag i Dryckesbranschens Klimatinitiativ 2018-2019

Altia Sweden, AMKA, Arvid Nordquist, Carlsberg Sverige, Chris-Wine, Contemporary Wines, Domaine Wines Sweden, Dugges Bryggeri, Enjoy Wine & Spirits, Galatea, Giertz Vinimport, Handpicked Wines Sweden AB, Hermansson & Co, Iconic Wines, Johan Lidby Vinhandel, Krönleins Bryggeri, Lively Wines Sweden, Nigab, Remmarlöv, Spendrups Bryggeri, Solera Sweden, Terrific Wines, Treasury Wine Estates Sweden, Tuesday Wines, Spring Wine and Spirits, Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier, Systembolaget, Umida Group, Valid Wines/Vinunic, VCT Sweden, Vinestor Sweden, Ward Wines, The Wineagency, Winemarket Nordic, The Wine Team, Wine World, Quaffable Wines, Åbro Bryggeri.

 

Om Dryckesbranschens Klimatinitiativ

Bildat av Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen, och Systembolaget 2017. Med visionen ”En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas.” arbetar branschkollegor för att gemensamt, och var och en enskilt, ska minska sin klimatpåverkan. Det långsiktiga målet är att branschen ska vara klimatneutral 2045. Första mätningen genomfördes 2019 avseende verksamhetsåret 2018. I dag är 45 dryckesföretag med i Initiativet. Mätmetoden som används är Green House Gas Protocol. Rapporten för verksamhetsåret 2018 innefattar inte klimatavtryck från odling.

Dryckesbranschens Klimatinitiativ Rapport 2018.