Meny

HÖGSTA BETYG FÖR VÅRT KLIMATARBETE

Carlsberg-koncernen har uppmärksammats för sitt ledarskap inom hållbarhet av den globala organisationen Carbon Disclosure Project, och kommit in på deras exklusiva A-lista.

Carlsberg är ett av få, av totalt fler än 5 800 företag, som uppnått ett godkännande för att hamna på Carbon Disclosure Projects A-lista. Genom gediget arbete inom klimatområdet klassas Carlsberg som ledande inom miljöambition, handling och transparens.

CDP:s årliga miljöupplysnings- och poängprocess är vedertagen som global guldstandard. Under 2020 begärde över 515 investerare med över 106 biljoner US-dollar i tillgångar, och över 150 stora aktieköpare med 4 biljoner US-dollar i upphandling, företag att lämna ut uppgifter om miljöpåverkan, risker och möjligheter genom CDPs plattform. Över 9 600 svarade, det högsta antalet någonsin.

En detaljerad och oberoende metod används av CDP för att bedöma dessa företag, samt ge dem ett poäng, mellan A och D, baserat på omfattning, medvetenhet och hantering av miljörisker samt demonstration av best practice inom miljöledarskap, som att sätta ambitiösa och meningsfulla mål. De företag som inte redovisar eller tillhandahåller otillräcklig information markeras med ett F.

Carlsberg lanserade ett globalt hållbarhetsprogram 2017, Together Towards Zero, där ett av områdena är att ha Noll koldioxidutsläpp. Målet är att minska klimatpåverkan med 30 % över hela värdekedjan till 2030 samt att ha en klimatneutral produktion i de egna bryggerierna 2030. Carlsberg Sverige var första svenska stora bryggeri och första marknaden inom Carlsberg-familjen att ha en klimatneutral produktion, då allt produceras med biogas och certfierad grön el.

När Carlsberg når de globala koldioxidmålen för bryggerierna, motsvarar det besparingar på över 846 000 ton CO2, vilket är som att ta bort 320 000 bilar från vägarna varje år. Den 30 % minskningen över värdekedjan sparar över 2,1 million ton CO2e, vilket motsvarar att ta bort 820 000 bilar från vägarna årligen.

Klimatmålen är även godkända av Science Based Target. Dvs de bidrar till den lägre temperaturhöjningen i Paris-avtalet, det sk 1,5 graders-målet.

Läs mer om Together Towards Zero och årets A-listning på CDP.