Meny

Lucia nalkas, en högtid då behovet av nattvandrare är stort

Lördagens Luciavaka är en kväll då behovet av nattvandrare är stort. Även om det är kallt ute så här års så är det många ungdomar som ses ute, eller tar sig mellan fester.

– Även om det traditionella Luciafiranet är inställt och det finns klara restriktioner för hur många vi ska vara som träffas, vet vi att ungdomar ändå kommer att samlas och fira. Många kommer tyvärr också att prova alkohol eller droger. Därför är det extra viktigt att vi vuxna och föräldrar pratar om detta med våra barn. Det är också viktigt att det finns vuxna ute som kan hjälpa, stötta och vara positiva förebilder, säger Jan Lundholm, verksamhetschef för nattvandring.nu.

Under året som präglats av Corona-pandemin, har behovet av nattvandrande vuxna ökat.

– Vi har under året sett att ungdomar trotsar restriktionerna och samlas i stora gäng. Även nu under den kallare årstiden. Vi har haft en stadig tillväxt av nya nattvandrargrupper runt om i landet vilket är positivt, eftersom de behövs. Samtidigt har vi så klart fått vara väldigt noga i hur vi agerar för att minska smittorisken. Vi har försökt hålla den normala verksamheten igång så mycket det går, mycket går ju att sköta digitalt numera, säger Jan Lundholm.

Carlsberg Sverige och nattvandring.nu inledde ett samarbete för tio år sedan och idag är partnerskapet en viktig del av Carlsberg Sveriges nollvision för oansvarig konsumtion. Fokus framåt är att vara en positiv kraft och motverka att unga dricker och öka kunskapen om alkohol hos minderåriga.

Fakta om stiftelsen nattvandring.nu

  • Är en oberoende och obunden stiftelse som verkar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar samt stödja, främja och utveckla nattvandringen i landet.
  • Idag finns det över 400 lokala nattvandrargrupper.
  • 2019 gjordes drygt 21 000 vandringar av över 50 000 engagerade vuxna.
  • För mer information: www.nattvandring.nu