Meny

Med anledning av Konkurrensverkets utredning, där Carlsberg Sverige är en part.

 

 

 

  • Carlsberg Sverige eftersträvar alltid en sund och långsiktig kommersiell relation med våra samarbetspartners, utan att begränsa deras rätt att köpa från andra leverantörer. 

  • Carlsberg Sveriges avtal innebär att vi levererar dryck och service till våra restaurangkunder enligt överenskommelse. Beroende på volym kan kunderna erhålla rabatt, precis som i de flesta branscher.

  • Carlsberg Sverige gör försiktiga beräkningar av volymmål eftersom vi vill vara säkra på att samarbetet ska fungera långsiktigt bra för båda parter. Volymerna beräknas tillsammans med kund baserat på tidigare försäljning, affärsplan och branschkunskap.

  • Carlsberg Sverige är även beredda att överväga att stötta en kund ekonomiskt i form av förskottsrabatter om förutsättningar är rätt.

Några korta fakta:

  • Antalet bryggerier i Sverige har gått från 40 till över 400 på 10 år.
  • Antalet restauranger med serveringstillstånd har ökat med 17% på 10 år.
  • Den totala konsumtionen av starköl har samtidigt legat på samma nivå i 10 år.
  • Carlsberg Sveriges marknadsandel på restaurangmarknaden är betydligt lägre idag än för 10 år sedan.

 

Detta är fakta som otvetydigt talar för en ökad konkurrens och ökat utbud. Att samtidigt påstå att Carlsberg Sverige agerar på ett sätt som hämmar konkurrens och valfrihet saknar grund. Carlsberg Sveriges syn är att konkurrens är positivt, valfrihet nödvändigt och i slutändan är valet av dryck krögarens och gästens beslut.

2021 är valmöjligheterna större än någonsin. Ölsverige blomstrar och vi ser en renässans för öl – inte minst för mindre hantverksbryggerier. Det ökade ölintresset är bra både för det lilla och stora bryggeriet, restauratörerna och i slutändan gästen.

Vår syn på krögare är att de är duktiga och drivna entreprenörer, men i medierna har det förekommit uttalanden om att krögarna både är slavar och lättlurade. Vi tror inte att krögarna håller med om den bilden och beklagar att en hel bransch svartmålas på det här sättet. Det har också påståtts att avtal medvetet skrivs så att de inte går att uppnå. Carlsberg Sverige sysslar inte med detta. Det är oetiskt, kortsiktigt och dessutom dåligt för affären.
                                                                                    

Källhänvisning:
Antal stadigvarande serveringstillstånd 1992–2020 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)