Meny

Noll vattenspill på Carlsberg

Öl består till över 90 procent av vatten och ölbryggning är en vattenintensiv process, så för oss är det är viktigt att använda vatten effektivt och cirkulärt.

Carlsberg-koncernen har ett globalt mål att minska vattenanvändningen med 50 % fram till 2030. I Sverige arbetar Carlsberg konsekvent med att minska vattenanvändningen. Sedan 2010 har vattenanvändningen minskat från redan låga nivåer med 7 % i Falkenberg och med 16 % i Ramlösa. 2019 gick det åt 2,8 liter vatten/1 liter färdig produkt i Falkenberg (öl, läsk, cider och andra drycker) och 1,56 liter/liter i Ramlösa. Målet är att nå ner till 2,12 l./l. i snitt i Sverige till 2022.

Under 2019 genomfördes flera förbättringar för att att minska vattenspillet. Förpackningsprocessen optimerades, så det går åt mindre vatten i flasktvätt och i tunnelpastör och användning av egen biogas ökade med 1 % genom ökad återanvändning av processvatten.

I november 2019 installerades ett kyltorn för kylning av luftkompressorer.
– Genom att recirkulera kylvattnet genom kyltornet sparar vi stora mängder vatten varje dag, ca 100 m3, vilket motsvarar 0,1 l/l per år, säger Mikhail Zaripov, Utility manager på Carlsberg Sverige.

Under 2020 fortsätter arbetet med att effektivisera energiförbrukningen genom ett värmeåtervinningsprojekt för att ta vara på spillvärmen från kylsystemet. Målet är att återanvända all spillvärme som idag släpps ut i atmosfären. Genom att istället använda denna värme för att producera varmvatten till produktionen kommer vi att spara 1,3GWh per år vilket motsvarar en minskning av behovet av inköpt biogas med ungefär 3-4%.

Fokus framåt är att fortsätta använda vatten än mer effektivt och att tillsammans med partners lyfta vattenfrågan och göra skillnad, i Sverige och världen.

Läs mer om Carlsbergs globala hållbarhetsprogrammet Together Towards Zero.