Meny

Nordiska ministrar och företagsledare i dialog kring klimatfrågan och grönt ledarskap

Den 13 april träffas nordiska klimat- och miljöministrar i Stockholm för att diskutera hur politik och näringsliv med gemensamma krafter kan driva klimatarbetet framåt.

Carlsberg-koncernen är ett av de nio storföretag som deltar i rundabordssamtalet. I samtalet lyfts företagens klimatarbete och dess betydelse för nordisk konkurrenskraft och tillväxt. Syftet med mötet är att diskutera hur samarbetet mellan de nordiska regeringarna och näringslivet kan utvecklas ytterligare. Som utgångspunkt presenteras en rapport som skrivits av fem nordiska klimatföretag. Rapporten är baserad på intervjuer med verkställande direktörer i 38 stora exportföretag i Norden, vilka totalt genererar intäkter motsvarande 17 procent av den totala nordiska BNP:n.

Flemming Besenbacher, ordförande i Carlsberg-stiftelsen, representerar Carlsberg-koncernen i samtalen där bland andra Isabella Lövin och Karolina Skog deltar. Flemming Besenbacher, är inte bara styrelseordförande i Carlsberg Group och Carlsbergstiftelsen, han är också professor i nanoteknik vid Åhus Universitet och gästprofessor vid en rad kända universitet runtom i världen. Han brinner för den cirkulära ekonomin och var en av huvudtalarna vid senaste World Economic Forum i Davos under sessionen som handlade om just cirkulär ekonomi och det som kallas den fjärde industriella revolutionen.

– Island är känt för sin vackra och oförstörda natur, Finland är Europas skogstätaste land, Norge har ett varierande naturlandskap med fjordar, skog och berg och Sverige är känt för sina rena sjöar, du kan till och med fiska mitt i Stockholm och vi simmar i Köpenhamns innerstad. Vi i Norden har en konkurrensfördel och vi borde vara globala förebilder. Det är inte för sent att ta ledningen och behålla vår position.

För att hantera klimatförändringar antogs Parisavtalet vid COP21 i december 2015. I avtalet kom alla länder överens om att begränsa den globala temperaturhöjningen till långt under 2 grader, och med tanke på de allvarliga hot som klimatförändringarna orsakar, att sträva efter 1,5 grader. Carlsberg-koncernens klimatmål ligger i linje med vad som krävs för att uppnå det tuffare målet på 1,5 grader och fler företag är redo att sätta ambitiösa mål och ambitioner för 2030.

– Implementeringen av Parisavtalet är nödvändig för att uppnå FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Idag finns det ett starkt engagemang från ledande företag runt om i världen för att minska de egna utsläppen och att vara en del av den globala lösningen för klimatförändringar. De mindre företagen i Norden behöver stöd för att kunna bidra till att nå det ambitiösa 1,5 graders-målet. Jag är övertygad om att detta kommer att driva framtida innovation och konkurrenskraft, säger professor Flemming Besenbacher. Professor Flemming Besenbacher är även ordförande för UNLEASH, ett globalt innovationsforumsom samlar 1 000 utvalda unga talanger från hela världen för att ta fram idéer och lösningar på FN: s 17 global mål för en hållbar utveckling. Läs mer om UNLEASH. Carlsberg Sverige är med i Dryckesbranschens Klimatinitiativ. Det är ett samarbete mellan Sveriges Bryggerier, SVL (Sprit & Vinleverantörsföreningen) och Systembolaget, där alla parter samverkar för att skapa en mer hållbar dryckesbransch och för att göra skillnad för klimatet. Läs mer om Dryckesbranschens Klimatinitiativ.  

Kontakt

För mer information, kontakta:

Kommunikationschef Carlsberg Sverige

Henric Byström

Tel 070-4830548 Email [email protected]