Meny

NU LANSERAR VI 100 PROCENT ÅTERVUNNEN PLAST FÖR FALCONS SAMTLIGA MULTIPACK

Genom att använda återvunnet material minskar vi plastsvepens klimatpåverkan med 50 procent.

Carlsberg har ett globalt hållbarhetsprogram, Together Towards Zero, med ambitionen att minska klimatpåverkan med 30 procent över värdekedjan till 2030. Förpackningar står för största delen av koldioxidavtrycket (44 procent) och här kan vi göra skillnad.

Carlsberg Sverige var först med att använda 100 procent återvunnen plast runt multipacken, för Carlsberg-varumärket, som lanserades hösten 2018. Nu konverterar vi plasten för Falcon. I sommar kommer Falcons alla multipack att vara av 100 procent återvunnet material, efter att vi fasat in det på marknaden under våren för att undvika kassationer. 

 

 

55 procent av ölvolymen i multipack kommer därmed att ha 100 procent återvunnet plastsvep (Carlsberg och Falcon). Det minskar klimatpåverkan med över 90 ton koldioxid per år.

Vi fortsätter att skapa mer hållbara förpackningslösningar. Utrullningen av återvunnen plast på multipack fortsätter på ölportföljen, samt för läsk och vatten.

Läs mer om vårt hållbarhetsprogram Together Towards Zero.