Meny

Ny Sifo-undersökning: Tillfällena då mobilen stör mest

Biobesök, jobbmöten eller middagar tillsammans med andra. Dessa är tillfällen då svenskarna anser det opassande att använda sin mobiltelefon. Nu vill många minska på sin skärmtid och ännu fler stör sig ofta på andras scrollande. Det visar en ny Sifo-undersökning, på uppdrag av Eriksberg.

I dag använder nästan alla vuxna svenskar en smartmobil1, vilket föranlett debatt om såväl skärmtid som vett och etikett. Inte minst i samband med restaurangbesök och måltider med andra. Nu vill en av tre vuxna minska sin skärmtid (27 %), enligt en ny riksomfattande undersökning från Sifo på uppdrag av ölvarumärket Eriksberg. Det är framför allt yngre vuxna som vill minska sin skärmtid; hela 41 procent i gruppen 20-29 år jämfört med bara 13 procent i åldrarna 65-79 år. Dessutom uppger drygt en av tre (34 %) att de ofta stör sig på när personer i ens närhet scrollar på sin mobiltelefon.

Då är det mest opassande att använda mobilen
På frågan om det mest opassande tillfället att använda mobilen hamnar biobesök i topp (50 %), tätt följt av jobbmöten (45 %). På delad tredjeplats kommer middag hemma med vänner samt på en dejt (35 %) och därefter restaurangbesök (16 %). En majoritet av svenskarna väljer dock att ofta sätta mobilen på ljudlöst när de äter middag tillsammans med andra (63 %).

Därför kollar vi mobilen under middagen
De flesta (91 %) tycker det är lätt att låta bli mobilen på restaurangen eller på en middag med andra. Men det finns samtidigt flera tillfällen då den ändå åker fram. Vanligast är att kolla upp något som det pratas om vid bordet (40 %), följt av att ta bilder (29 %).

– Måltider är tillfällen där vi delar historier eller diskuterar allt mellan himmel och jord. Här har mobiltelefonen fått en intressant roll som uppslagsverk men även fått oss att dokumentera i allt högre utsträckning. Undersökningen visar också att det är lika vanligt i alla åldrar att ta fram sin mobil för att fota under restaurangbesöket, säger Henric Byström, kommunikationschef på Carlsberg Sverige.

Andra orsaker till att ta fram mobilen under måltiden är för att svara i telefonen (25 %) och kolla
sms (17 %), medan färre uppger att de kollar sociala medier (7 %).

Avstängd mobil ger ökad närvaro och avkoppling
Många svarar att deras beteende förändras om mobilen är avstängd. Det är framför allt lättare att vara närvarande (29 %), känna sig mer avkopplad (19 %), bli mer social (14 %) och att njuta mer av mat och dryck (7 %).

– Att hitta stunder för ökad närvaro, avkoppling och gemenskap ligger varmt om hjärtat hos Eriksberg. Om en avstängd mobil kan bidra med detta så är det helt klart värt att testa, kanske även för de 39 procent som inte anser att en mobilfri stund påverkar deras beteende, säger Henric Byström.

 

Sammanställning av undersökningens resultat

Vid vilket av följande tillfällen tycker du att det är mest opassande att använda mobiltelefonen?

(Flervalsfråga)

 1. På ett biobesök (50 %)
 2. Under ett jobbmöte (45 %)
 3. På en date (35 %)
 4. Under en middag hemma tillsammans med vänner (35 %)
 5. Under ett restaurangbesök (16 %)

 

Vilken är den vanligaste anledningen till att du plockar fram mobiltelefonen under ett restaurangbesök/middag med andra?

(Flervalsfråga)

 1. Kolla upp något som det pratas om vid bordet (40 %)
 2. Ta bilder (29 %)
 3. Svara i telefonen (25 %)
 4. Kolla sms (17 %)
 5. Plockar aldrig fram mobilen (15 %)
 6. Kolla sociala medier (7 %)

 

På vilket/vilka sätt förändras ditt beteende när din mobiltelefon är avstängd?

(Flervalsfråga)

 1. Mitt beteende förändras inte alls (39 %)
 2. Jag har lättare att vara närvarande (29 %)
 3. Jag känner mig mer avkopplad (19 %)
 4. Jag blir mer social (14 %)
 5. Jag njuter mer av mat och dryck (7 %)
 6. Jag känner mig mer stressad (7%)

 

 

Fakta undersökningen
Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Eriksberg som är ett ölvarumärke som bryggs av Carlsberg Sverige. Undersökningen bygger på ca 1 100 intervjuer med allmänheten 20-79 år och är riksrepresentativ. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan 21-24 april 2022.

 

Källa:
1Svenskarna och internet 2021

För mer information, kontakta:
Henric Byström, Kommunikationschef Carlsberg Sverige
Tel: 070-483 05 48
E-mail: [email protected]