Meny

Probably världens mest klimatsmarta bar

Som en del av Carlsbergs 170-års firande i förra veckan tog man fram en unik klimatneutral bar på Carlsberg-området i Köpenhamn. En bar som drivs av ett litet vindkraftverk och därmed serverar en öl som är helt koldioxidfri.

Som en del av Carlsbergs 170-års firande i förra veckan tog man fram en unik klimatneutral bar på Carlsberg-området i Köpenhamn. En bar som drivs av ett litet vindkraftverk och därmed serverar en öl som är helt koldioxidfri.

Baren, som serverar fatöl, får all sin kraft från vindkraftverket, och om det inte skulle blåsa tillräckligt mycket kan barbesökarna sätta sig på en cykel för att generera tillräckligt med energi så att de kan hälla upp en öl.

Carlsberg har ett globalt åtagande att använda 100% förnybar elektricitet och ha ett Noll koldioxidavtryck i våra bryggerier.

Together Towards Zero, som är namnet på Carlsbergs globala hållbarhetsprogram, består av fyra ambitioner; Noll koldioxidavtryck, Noll vattenspill, Noll Oansvarig konsumtion och en Noll-olyckskultur. Läs mer om Together Towards Zero här.