Meny

Ramlösa uppfattas som det mest hållbara dryckesvarumärket i Sverige

Ramlösa har återigen röstats fram som Sveriges mest hållbara dryckesvarumärke i Sustainable Brand Index 2023, Nordens största oberoende hållbarhetsranking. Över 29 000 respondenter deltog i studien där Ramlösa blev branschvinnare.

– Ramlösa är ett naturligt mineralvatten med anor från tidigt 1700-tal. Mycket har hänt sedan dess, men vattnet är sig likt och vi vårdar våra vattenkällor. Därför är vi oerhört stolta och glada över att få denna utmärkelse. Det här är ett bevis på att Ramlösa är ett starkt varumärke inom hållbarhet, säger Wiveca Fribert, varumärkesansvarig för Ramlösa. 

Vatten i fokus 
Carlsberg Sverige, som äger och förvaltar Ramlösa-varumärket, har en hög ambition inom hållbarhet, och vattenfrågan är ett av sex fokusområden i den globala hållbarhetsstrategin. Målsättningen är att uppnå noll vattenspill genom att minska vattenanvändningen i den egna produktionen med 50 procent mellan 2015 och 2030.  

Ramlösa Vattenfond sprider hjälpande ringar på vattnet 
Genom Ramlösa Vattenfond har Carlsberg Sverige i tolv års tid stöttat Svenska Röda Korsets vattenprojekt runt om i världen, för att säkra vattentillgången i områden där vatten är en bristvara. 
– Med Ramlösa Vattenfond gör vi verklig skillnad för många människor. För varje liter Ramlösa som säljs skänker Ramlösa Vattenfond motsvarande en liter rent vatten till Svenska Röda Korsets vattenprojekt i utsatta områden. Sedan starten 2011 har Ramlösa Vattenfond bidragit med mer än motsvarande 830 miljoner liter rent vatten till behövande i bland annat Etiopien, Sydsudan och Myanmar. På så sätt når Ramlösas hållbarhetsarbete långt utanför Sveriges gränser, säger Anna Anderberg, hållbarhetschef på Carlsberg Sverige. 

 

Ny design 2023 och tappat med 100 % förnybar energi  
Under våren kommer Ramlösa få ett nytt utseende. Förpackningarna kommer även märkas med symbolen Tappat med 100 % förnybar energi.  

- Ramlösa liksom alla Carlsberg Sveriges övriga drycker är bryggda och tappade med hjälp av 100 procent förnybar energi. Sedan 2017 använder företaget endast grön certifierad el samt egenproducerad eller inköpt biogas, avslutar Anna Anderberg. 

Om Sustainable Brand Index 
Europas största varumärkesstudie för hållbarhet som genomförts sedan 2011. Studien syftar till att belysa och sprida kunskap om hållbarhet. 2023 har 29 000 respondenter intervjuats i Sverige om 418 varumärken i 36 branscher. Målgruppen för studierna är allmänheten 16-70 år.