Meny

Samarbete för en hållbar framtid

Tuborg-stiftelsen, som är en del av Carlsberg-familjen sedan 1991, bidrar med stöd till FN:s Global Compact för ett få fler unga yrkesverksamma att satsa på innovationer och strategier som ska bidra till att förverkliga FN:s globala mål. Insatsen startar i Danmark och rullar därefter ut under de kommande tre åren till ett antal länder i Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Den privata sektorn har en avgörande roll för att vi ska nå en hållbar utveckling. Agenda 2030 och de ambitiösa globala målen som världens ledare enades om 2015, kommer endast nås om vi arbetar tillsammans; stater, myndigheter, företag, frivilligorganisationer och privatpersoner.

Nya start-up företag och unga entreprenörer som satsar på nya hållbara innovationer, strategier och affärsmodeller är nödvändiga för att vi ska kunna lösa de globala utmaningar vi har, som klimatfrågan, vattenbrist, fattigdom och ojämlikhet.

Även om många företag redan idag gör stora investeringar för att ställa om till en mer hållbar affärsmodell, är vi fortfarande bara i början. Om vi ska lyckas med att få nästa generation av unga professionella involverade måste vi investera i dem, så att de får rätt kunskap, kompetenser, motivation och möjligheter att aktivt arbeta med frågorna och driva utvecklingen framåt. Därför skänker nu Tuborg-stiftelsen medel till FN:s Global Compact som ska gå till att utveckla unga professionella så att de har möjlighet att aktivt arbeta med strategier, initiativ och utvecklingsprojekt som stöttar de globala målen.

Läs mer om Tuborg-stiftelsen.

Läs mer om FN:s Global Compact.