Meny

Sveriges dryckesnäring går samman för att minska klimatavtrycket

Sveriges Bryggerier, Systembolaget och Sprit & Vinleverantörsföreningen, gör tillsammans en stor branschgemensam insats för att skapa en mer hållbar dryckesbransch. Första steget är en gemensam viljeyttring att minska klimatpåverkan.

I viljeyttringen lovar aktörerna att inom ett år mäta sina koldioxidavtryck utifrån Greenhouse Gas Protocol, GHG, som är en internationellt vedertagen standard för att beräkna och redovisa utsläpp av växthusgaser, och sätta upp mål för sitt klimatarbete. Allt för att bidra till att den globala temperaturhöjningen hålls långt under 2 grader, vilket ligger i linje med FNs globala mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030.

– Våra medlemmar gör redan idag stora insatser för att minska sin klimatpåverkan, men genom ett gemensamt åtagande kan vi driva och stötta varandra ytterligare. Vi är både stolta och ödmjuka över det arbete som nu ligger framför oss, säger Mikael Hellberg, ordförande för Sveriges Bryggerier.

– Viljeyttringen är ett startskott för vårt fortsatta arbete med att minska våra klimatavtryck, integrera hållbarhet i våra affärsstrategier och skapa utrymme för större ansvarstagande i våra affärsmodeller. Det är unikt att branschen samlas och samverkar på detta sätt, säger Magdalena Gerger, vd Systembolaget.

En grundbult i arbetet har varit att alla aktörer, stora som små, ska kunna vara med och göra skillnad utifrån sina förutsättningar. Nu påbörjas ett gemensamt arbete med att sätta upp mätbara mål och skapa en gemensam plattform för att kunna följa upp hur branschen bidrar till att minska sin miljöpåverkan, direkt och indirekt.

– Det här åtagandet ligger väl i linje med vårt globala hållbarhetsprogram, Together Towards Zero, där vi bland annat definierat en tydlig klimatambition med målet att vi ska nå noll koldioxidavtryck i vår egen verksamhet till år 2030 och där vi även ska minska koldioxidavtrycket över vår värdekedja med 30 % inom samma tidsperiod. Vi ser positivt på att vi tillsammans med våra branschkollegor i Sveriges Bryggerier, samt Systembolaget och SVLs medlemsföretag tar ett gemensamt ansvar för miljön och klimatet, på så sätt får vi en ännu större positiv effekt, säger Anna Anderberg, hållbarhetsansvarig Carlsberg Sverige.

Läs mer om Together Towards Zero.