Meny

Tillsammans för att minska klimatavtrycket

Ett unikt branschsamarbete mellan Sveriges Bryggerier, SVL och Systembolaget för en mer hållbar dryckesbransch.

Visionen för Klimatinitiativet är: En dryckesbransch utan klimatpåverkan där varje droppe räknas.

-Det skriver vi givetvis under på, då det ligger i linje med vårt eget hållbarhetsprogram, Together Towards Zero, och klimatagenda. Vi är alla kollegor i branschen och vi kan åstadkomma mer tillsammans än var och en av oss enskilt, säger Anna Anderberg, hållbarhetsansvarig på Carlsberg Sverige.

Hittills har 40 av Systembolagets leverantörer gått med i Dryckesbranschens klimatinitiativ, det motsvarar 70 % av volymen till Systembolagets fasta sortiment.

Just nu håller företagen på att rapportera sina klimatavtryck i ett gemensamt verktyg. Genom att sätta mål på både företags- och branschnivå ska klimatpåverkan minskas. Allt för att bidra till att den globala temperaturhöjningen hålls långt under 2 grader, vilket ligger i linje med Agenda 2030 och de Globala hållbarhetsmålen.

-Det är positivt att vi är så många som är med, både små och stora aktörer, det visar att det är ett initiativ att räkna med, och att vi är många som anser att klimatfrågan är viktig, avslutar Anna Anderberg

Läs mer: https://www.omsystembolaget.se/hallbarhet/klimat-miljo/dryckesbranschens-klimatintiativ/