Meny

TILLSAMMANS MOT EN MER HÅLLBAR FRAMTID

Vi gör framsteg inom Together Towards Zero, både globalt och i Sverige. Partnerskap är vägen framåt för att vi ska nå de långsiktiga målen för 2022 och 2030.

Vi gör framsteg inom Together Towards Zero, både globalt och i Sverige. Partnerskap är vägen framåt för att vi ska nå de långsiktiga målen för 2022 och 2030.

Under 2019 nådde Carlsberg Group en 30 % minskning av relativa koldioxidutsläpp på bryggerierna, jämfört med 2015 (-13 % sedan 2018). 56 % av all el kommer från förnybara energikällor och fem anläggningar är nu koldioxidneutrala. Två av dem finns i Sverige; Falkenberg och Ramlösa. Sedan hösten 2017 är allt som tillverkas i Sverige klimatneutralt producerat (från energiförsörjningen) då endast grön el och biogas används. Carlsberg Sverige var det första stora klimatneutrala bryggeri i Sverige och inom Carlsberg-koncernen.

Carlsberg Group uppnådde en 12 % minskning i relativ vattenförbrukning jämfört med 2015. När den nya vattenåtervinningsanläggningen öppnar i Fredericia, Danmark, kommer vattenanvändningen där gå ner från 2,9 hl vatten/1 hl öl, till 1.4 hl/hl samt minska energiförbrukningen med 10 %. En effektiv teknologi som ska rulla ut på fler marknader. I Sverige går det idag åt 2,8 hl vatten/1 hl färdig produkt i Falkenberg (3,0 hl/hl 2018) och 1,65 hl/hl i Ramlösa (1,56 hl/hl 2018). Målet är att vi ska ner till 2,12 hl/hl i Sverige till 2022.

Ett par framgångar 2019

 • ​Installation av kyltorn för kylning av luftkompressorer slutfördes i november. Genom att sluta kyla med vatten sparar vi ca 100m3 vatten per dag, vilket motsvarar 0,1 hl/hl per år
 • Optimerad förpackningsprocess, så det går åt mindre vatten i flasktvätt och i tunnelpastören
 • Ökad användning av egen biogas med 1 % genom ökad återanvändning av processvatten
 • Minskad elförbrukning från 6,8-6,2 kWh/hl, främst genom installation av nya kondensorer till kyltorn för ammoniak
 • 2019 installerades två nya luftkompressorer med varierad kapacitet, så energiåtgången kan anpassas efter behov
 • Ramlösa Vattenfond, ett långsiktigt samarbete med Svenska Röda Korset och deras vattenprojekt i Afrika och Asien. För varje liter såld Ramlösa, skänks motsvarande 1 liter rent vatten – hittills har det blivit över 630 miljoner liter rent vatten

Vi gör framsteg inom Together Towards Zero, både globalt och i Sverige. Partnerskap är vägen framåt för att vi ska nå de långsiktiga målen för 2022 och 2030.

Under 2019 nådde Carlsberg Group en 30 % minskning av relativa koldioxidutsläpp på bryggerierna, jämfört med 2015 (-13 % sedan 2018). 56 % av all el kommer från förnybara energikällor och fem anläggningar är nu koldioxidneutrala. Två av dem finns i Sverige; Falkenberg och Ramlösa. Sedan hösten 2017 är allt som tillverkas i Sverige klimatneutralt producerat (från energiförsörjningen) då endast grön el och biogas används. Carlsberg Sverige var det första stora klimatneutrala bryggeri i Sverige och inom Carlsberg-koncernen.

Carlsberg Group uppnådde en 12 % minskning i relativ vattenförbrukning jämfört med 2015. När den nya vattenåtervinningsanläggningen öppnar i Fredericia, Danmark, kommer vattenanvändningen där gå ner från 2,9 hl vatten/1 hl öl, till 1.4 hl/hl samt minska energiförbrukningen med 10 %. En effektiv teknologi som ska rulla ut på fler marknader. I Sverige går det idag åt 2,8 hl vatten/1 hl färdig produkt i Falkenberg (3,0 hl/hl 2018) och 1,65 hl/hl i Ramlösa (1,56 hl/hl 2018). Målet är att vi ska ner till 2,12 hl/hl i Sverige till 2022.

Ett par framgångar 2019

 • ​Installation av kyltorn för kylning av luftkompressorer slutfördes i november. Genom att sluta kyla med vatten sparar vi ca 100m3 vatten per dag, vilket motsvarar 0,1 hl/hl per år
 • Optimerad förpackningsprocess, så det går åt mindre vatten i flasktvätt och i tunnelpastören
 • Ökad användning av egen biogas med 1 % genom ökad återanvändning av processvatten
 • Minskad elförbrukning från 6,8-6,2 kWh/hl, främst genom installation av nya kondensorer till kyltorn för ammoniak
 • 2019 installerades två nya luftkompressorer med varierad kapacitet, så energiåtgången kan anpassas efter behov
 • Ramlösa Vattenfond, ett långsiktigt samarbete med Svenska Röda Korset och deras vattenprojekt i Afrika och Asien. För varje liter såld Ramlösa, skänks motsvarande 1 liter rent vatten – hittills har det blivit över 630 miljoner liter rent vatten

– Förpackningar står för över 40 % av vårt koldioxidavtryck sett över värdekedjan. Det här är också ett tydligt fokusområde där företaget satsar på globala innovationer, som t ex SnapPack och Pappersflaskan ”Green Fiber Bottle” och lokala initiativ, säger Anna Anderberg, hållbarhetsansvarig.

Några av de projekt som drivs på Carlsberg Sverige är att under 2020 konvertera PET-portföljen upp till 50% rPET (återvunnet material). Vi tittar på lättare flaskor (light weighting) och har 100 % återvunnen plast i vår shrink för Carlsberg-varumärket och i vår konverterar vi även Falcon. På sommarens event och festivaler erbjuder vi klimatsmarta glas, bland annat gjorda av 100 % återvunnen plast.

Vi vill att våra produkter ska avjnutas ansvarsfullt. Ett viktigt fokus för att nå Noll Oansvarig Konsumtion är att utöka den alkoholfria portföljen och erbjuda konsumenterna 100 % valmöjlighet. 2019 ökade försäljningen av alkoholfria brygder med Index 128. Carlsberg Sverige är störst på alkoholfritt i Sverige och planerar flear nyheter under året. Att kunna erbjuda alkoholfri öl på fat är ett sätt att nå ut till fler konsumenter. Vi var först med alkoholfri fatöl i Sverige och arbetar för att bredda utbudet. Se filmen om hur vi arbetar med detta tillsammans med vår kund Copine i Stockholm.

Vi vill att våra produkter ska avjnutas ansvarsfullt. Ett viktigt fokus för att nå Noll Oansvarig Konsumtion är att utöka den alkoholfria portföljen och erbjuda konsumenterna 100 % valmöjlighet. 2019 ökade försäljningen av alkoholfria brygder med Index 128. Carlsberg Sverige är störst på alkoholfritt i Sverige och planerar flear nyheter under året. Att kunna erbjuda alkoholfri öl på fat är ett sätt att nå ut till fler konsumenter. Vi var först med alkoholfri fatöl i Sverige och arbetar för att bredda utbudet. Se filmen om hur vi arbetar med detta tillsammans med vår kund Copine i Stockholm.

Fokus under 2020 är att fortsätta etablera en Noll Olyckskultur och öka riskmedvetenheten på hela bolaget, göra riskbedömningar på maskiner och arbetsplatser, riskbedömnig och implementering av nytt trafikprogram, implementera en process för inhyrda enligt Carlsberg Group-standard och implementera ISO 45001.

Samarbete är vägen framåt

Vi kommer en bit på vägen själva, men det är tillsammans med kunder, partners, leverantörer, kollegor i brancshen, medarbetare och experter på området som vi kan göra störst skillnad.

Läs Carlsberg Group Sustainability Report.

Viktigast av allt är att alla medarbetare har en trygg, säker och trevlig arbetsplats. Ett av de mål vi satt upp är att vi ska ha noll olyckor som leder till en dags sjukskrivning eller mer. Vi arbetar mot en nollvisionen och vi måste ständigt ha ett säkerhetsfokus i tanke och beteende, i allt vi gör.

Ett par framgångar 2019

 • Mer än 1000 dagar utan en olycka i Ramlösa.
 • Ökad andel rapporterade riskobservationer och ”nära missar” i produktion, från 49-97 % på två månader
 • Flera genomförda Säkerhetsdagar 2019, ett tydligt tillfälle att öka intresset för säkerhet