Meny
Green Fibre Bottle Prototype Close Up

NOLL

FÖRPACKNINGSAVFALL

Vår ambition är att uppnå Noll Förpackningsavfall

Med utvecklingen av vårt ESG-program från Together Towards ZERO (TTZ) till Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB), har vi introducerat förpackningar som ett nytt ESG-fokusområde. Det nya området Noll Förpackningsavfall har mål och aktiviteter, både i vår upp- och i nedströms värdekedja och med nya mål för 2030.

Till 2030 ska 100 % av våra flaskor och burkar vara återvinningsbara, återanvändningsbara eller förnybara. 90 % av våra flaskor och burkar ska samlas in och återvinns efter användning. Vi siktar dessutom på en 50 % minskning av ny fossilbaserad plast och att ha 50 % återvunnet material i våra flaskor och burkar.

De aktiviteter vi kommer att vidta för att uppnå ambition inom Noll Förpackningsavfall kommer skapa koldioxidfördelar som hjälper oss att påskynda framstegen mot att nå Netto Noll Koldioxidavtryck över värdekedjan till 2040.

  
VÅRA GLOBALA MÅL

 

2030

  • 100 % återvinningsbara, återanvändningsbara eller förnybara förpackningar 
  • 90 % insamlings- och återvinningsgrad för flaskor och burkar
  • 50 % minskning av ny fossilbaserad plast
  • 50 % återvunnet material i flaskor och burkar

DET HÄR GÖR VI

Designa cirkulära förpackningar

Designa cirkulära förpackningar

Designa våra förpackningar så att de bidrar till den cirkulära ekonomin

Öka biobaserade material

Öka biobaserade material

Öka andelen av förpackningar från ansvarsfulla biobaserade källor

Introducera alternativ

Introducera alternativ

Introducera alternativ till fossilbaserad plast i vår förpackningsportfölj

Stödja retursystem

Stödja retursystem

Stödja effektiva återvinningssystem på alla våra marknader

Öka återanvändning

Öka återanvändning

Öka antalet gånger våra återanvändbara flaskor används under sin livstid.

Samarbeta med leverantörer

Samarbeta med leverantörer

Samarbeta med våra leverantörer för att öka andelen återvunnet material i våra förpackningar

Lansering av glasflaskor med upp till 90 % lägre koldioxidpåverkan

Med glasflaskleverantören Encirc tar vi ett steg närmare NOLL koldioxidavtryck, med ett försök som visar möjligheten att minska koldioxidpåverkan från glasflaskor med upp till 90 %.