Meny
Carlsbergfabriken

Leva efter vår kompass

Vår ambition är att alltid leva efter vår kompass

Live by Our Compass är vårt sätt att skapa en vinnande kultur genom att definiera ett gemensamt etiskt beteende som gäller alla våra anställda.

För att uppnå vår ambition strävar vi efter att upprätthålla en kultur med hög integritet genom ett efterlevnadsprogram i världsklass. Ryggraden i programmet utgörs av vår etik- och uppförandekod, som vägleder oss genom de dagliga beslut som tas av våra anställda och kontraktsanställda, och förstärker vår efterlevnadskultur. Den täcker ett brett spektrum av frågor, inklusive bekämpning av mutor och korruption, konkurrenslagstiftning, dataskydd och integritet, intressekonflikter, politiska aktiviteter, diskriminering och trakasserier. Ytterligare vägledning finns i företagspolicyer och manualer som ger mer detaljer och exempel för att stödja våra dagliga beslut.