Meny
Sail22.jpg

Sail 22

Vår strategi

En ny resa har inletts

SAIL’22 lanserades i mars 2016 med syftet att stärka vår kärnverksamhet, positionera oss för identifierade tillväxtmöjligheter och öka värdet för våra aktieägare. Vår ambition är att vara framgångsrika, professionella och attraktiva på våra utvalda marknader. Detta med en gemensam punkt i horisonten som vägleder oss.

''With SAIL’22 the Carlsberg Group is embarking on a journey with the ambition to become a successful, professional and attractive brewer in our markets. By strengthening our core, positioning for growth and creating a winning culture, we will deliver improved financial performance and consistent value creation for our shareholders.''

- Cees 't Hart, President and CEO

Fyren ligger mellan gamla och nya Carlsberg i Köpenhamn.

VÅR AMBITION

Vi är på väg mot samma punkt i horisonten – vi vill vara framgångsrika, professionella och attraktiva. Det är vår gemensamma ambition som vi strävar efter, och vi har definierat dit vi vill genom att:

Framgångsrika

Vi är framgångsrika genom att vi driver tillväxt och förbättrar vår intjäning. Det gör vi genom att leverera ett balanserat resultat mellan tre viktiga resultatmått; volym och marknadsandel, Gross Profit efter logistikkostnader (GPaL) och rörelseresultat. 

Professionella

Vi är professionella genom vår förmåga att tillgodose våra många kunders och konsumenters krav och önskningar. Det gör vi med rätt kompetens och kunskap och relevanta insikter inom konsument-, kund- och kategoriarbete, samt en effektiv och modern logistikverksamhet.

Attraktiva

Vi är attraktiva genom att vi skapar värde för våra aktieägare, medarbetare och i samhället. Vi är attraktiva för aktieägare genom att vi levererar på vårt åtagande att växa vårt resultat och öka avkastningen på investerat kapital. Vi är attraktiva för våra medarbetare genom att vi skapar en positiv arbetsmiljö och uppmuntrar till en teambaserad och vinnande kultur. Vi är attraktiva för samhället genom att vi har ett djupare syfte, tar ansvar och agerar hållbart, vilket också bygger direkt på vår arv och vår grundares mentalitet: ”Vi brygger för ett bättre nu och för en bättre framtid.” Vilket tillika är vårt syfte.

Hur vi ska nå vår ambition är definierat som vårt fokus och våra strategiska prioriteringar. Du kan läsa mer om dem hos Carlsberg Grop.