Meny

Carlsberg gör framsteg inom hållbarhetsområdet

Carlsberg-koncernens hållbarhetsrapport för 2017 visar på goda framsteg för det nya hållbarhetsprogrammet Together Towards Zero. På global nivå minskar koldioxidustläppen med 16 %. Carlsberg Sveriges bryggeri i Falkenberg är det första koldioxidneutrala bryggeriet inom koncernen från energianvändning, genom 100 % biogas och grön el.

Together Towards Zero lanserades i juni 2017 som ett svar på de globala utmaningar som finns; klimatförändringar, vattenbrist och folkhälsoproblem. Programmet består av fyra ambitioner; Noll KoldioxidavtryckNoll VattespillNoll Oansvarig Konsumtion och Noll Olyckskultur. Vart och ett med mål för 2022 och 2030. Läs mer här.

– 2017 var ett viktigt år för Carlsberg-koncernen med lanseringen av vårt nya hållbarhetsprogram och våra mest ambitiösa mål hittills. Jag är personligen mycket stolt över de steg vi tar och att vi höjt ambitionsnivån rejält. Vi vill vara ledande inom hållbar utveckling och vi är säkra på att våra grundare skulle vara stolta över oss då vi i deras anda fortsätter att brygga för ett bättre nu och för en bättre framtid, säger Cees ’t Hart, Carlsbergs koncernchef.

Några av årets globala höjdpunkter:

 • Carlsbergkoncernen minskade koldioxidutsläppen med 16 % globalt jämfört med basåret 2015, 46 % av koncernens el kommer nu från förnybara källor.
 • Framgångsrik omställning av Carlsberg Sveriges bryggeri i Falkenberg till 100 % biogas och grön el, vilket gör det till koncernens första koldioxidneutrala bryggeri från energianvändning.
 • Eliminering av kol vid nio bryggerier i Kina, som en del av det globala målet att helt sluta med kol till år 2022.
 • Carlsberg-koncernens bryggerier har tillsammans minskat vattenförbrukningen med 6 % sedan 2015, och ligger idag på ett branschledande medelvärde på 3,1 hl vatten/hl färdig produkt.
 • I strävan efter Noll Oansvarig Konsumtion nåddes över 70 miljoner konsumenter med ett brett utbud av kampanjer och aktiviteter. Carlsberg kommer installera alkolås i alla egna lastbilar globalt. Detta för att understryka vikten av ett ansvarsfullt beteende och signalera nolltolerans.
 • Antalet olyckor (Lost Time Accidents) minskade globalt med 42 %.
 • Carlsberg Young Scientists Community, ett internationellt team ska hjälpa Carlsberg att ta itu med de stora hållbarhetsutmaningarna inom områdena Noll Koldioxidavtryck och Noll Vattenspill.

 

Noll Koldioxidavtryck och Vattenspill på Carlsberg Sverige

 • Hösten 2017 blev bryggeriet i Falkenberg det första bryggeriet i Carlsberg-koncernen, och det första stora bryggeriet i Sverige, som drivs med noll koldioxidutsläpp från energianvändningen. Genom att öka användningen av biogas är bryggeriet nu till 100 procent drivet av biogas och grön el.
 • Vi har låg vattenanvändning i vår produktion. Sedan 2010 har andelen vatten minskat från redan låga nivåer per färdig liter producerad produkt med 7 % i Falkenberg och med 16 % i Ramlösa.
 • 2017 gick det åt 2,7 liter vatten per liter färdig producerad produkt i Falkenberg (där det tillverkas öl, läsk, cider och andra drycker) och 1,6 liter vatten per färdig liter Ramlösa.
 • Vi kör med Eco-Driving för alla yrkeschaufförer och hög fyllnadsgrad i våra lastbilar, vilket minskar använd liter drivmedel per liter dryck och därmed minskar klimatpåverkan.
 • Framåt kommer vi att fortsätta arbeta för smarta energi- och vattenbesparingar i den egna produktionen. Samt att tillsammans med partners och leverantörer säkerställa att klimatpåverkan minskar över värdekedjan, med särskilt fokus på förpackningar.
 • Carlsberg är medlem i ett branschinitiativ för Sveriges Dryckesnäring, tillsammans med övriga medlemsföretag i Sveriges Bryggerier, Sveriges Vin- och Spritleverantörer och Systembolaget, som har ett gemensamt mål att minska klimatpåverkan.

 

Noll Oansvarig Konsumtion på Carlsberg Sverige

 • Vi utökar ständigt vårt utbud med alkoholfria produkter och leder den alkoholfria ölkategorin med en marknadsandel på över 50 procent.
 • Vi har sedan 2009 alkolås på samtliga våra tjänstefordon
 • Sedan 2007 har vi en informationstext om ansvarsfull konsumtion på merparten (98 %) av våra ölprodukter med över 2,8 procent alkoholhalt.
 • Vi har sedan 2010 haft ett nära samarbete med Nattvandring.nu – ett samarbete som kommer att intensifieras under de kommande åren.
 • Sverige var en av de marknader som uppmärksammade Global Beer Responisbility Day.
 • 2017 hölls tre utbildningstillfällen kring ansvarsfull marknadskommunikation för egen personal och byråer. Totalt utbildades 80 personer. Utbildningarna har hållits i egen regi och tillsammans med AGM (Alkoholgranskningsmannen)
 • Fokus framåt är satt till två områden; Vara en positiv kraft och motverka konsumtion / öka kunskapen kring alkohol hos minderåriga och bidra till att fler avstår alkohol i trafiken. Med goda alkoholfria alternativ och en engagerande kommunikation där vi når fram till mottagarna.

Noll olyckskultur på Carlsberg Sverige

 • Vi arbetar med kommunikation, tydliga processer, verktyg, ledarskap och beteendeförändring för att etablera en kultur kring Noll olyckor på Carlsberg Sverige.
 • Under 2017 reducerades LTA’s (Lost Time Accidents), dvs olyckor som leder till frånvaro minst en dag, med 46 % jämfört med 2016.
 • Det skedde 14 LTA’s under 2017 (26 st under 2016). Det är en bra förbättring, men arbetet fortsätter för att Nollvisionen ska nås.
 • De rapporterade olyckorna under 2017 skedde inom produktions- och logistikverksamheten.
 • Under 2018 etableras en Hälsa & Säkerhetsgrupp på det kommersiella bolag för att säkerställa att vi blir lika duktiga på att rapportera tillbud och faktiska arbetsskador över hela organisationen.