Meny
AFB_DM.PNG

Alkoholfri öl på fat

Läs mer här
System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.InvalidCastException: Specified cast is not valid.
  at Setter(Object , Object )
  at Our.Umbraco.Ditto.FastPropertyAccessor.SetValue(PropertyInfo property, Object instance, Object value)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.ConvertContent(IPublishedContent content, Type type, IDittoContextAccessor contextAccessor, CultureInfo culture, Object instance, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.As(IPublishedContent content, Type type, CultureInfo culture, Object instance, IEnumerable`1 processorContexts, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.RecursiveDittoAttribute.ProcessValue()
  at Our.Umbraco.Ditto.DittoCacheableAttribute.GetCacheItem[TOuputType](DittoCacheContext cacheContext, Func`1 refresher)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.DoGetProcessedValue(IPublishedContent content, PropertyInfo propertyInfo, IDittoContextAccessor contextAccessor, DittoProcessorContext baseProcessorContext, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.GetProcessedValue(IPublishedContent content, CultureInfo culture, Type targetType, PropertyInfo propertyInfo, Object instance, IDittoContextAccessor contextAccessor, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.ConvertContent(IPublishedContent content, Type type, IDittoContextAccessor contextAccessor, CultureInfo culture, Object instance, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.As(IPublishedContent content, Type type, CultureInfo culture, Object instance, IEnumerable`1 processorContexts, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.<>c__DisplayClass3_0.<As>b__0(IPublishedContent x)
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectListIterator`2.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.<CastIterator>d__97`1.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.FirstOrDefault[TSource](IEnumerable`1 source)
  at CarlsbergGroup.Web.ViewModels.PromoCard.OnConverted(DittoConversionHandlerContext ctx)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
  at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
  at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.OnConvert[TAttributeType](DittoConversionHandlerType conversionType, IPublishedContent content, Type type, CultureInfo culture, Object instance, Action`1 callback)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.ConvertContent(IPublishedContent content, Type type, IDittoContextAccessor contextAccessor, CultureInfo culture, Object instance, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.As(IPublishedContent content, Type type, CultureInfo culture, Object instance, IEnumerable`1 processorContexts, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.<>c__DisplayClass3_0.<As>b__0(IPublishedContent x)
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.<CastIterator>d__97`1.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext()
  at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
  at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
  at CarlsbergGroup.Web.Controllers.PromoNewsModuleSurfaceController.PromoNewsModule()
  at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] )
  at System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__39(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3d()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass21.<>c__DisplayClass2b.<BeginInvokeAction>b__1c()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass21.<BeginInvokeAction>b__1e(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<BeginExecuteCore>b__1d(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<BeginProcessRequest>b__5(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass4.<Wrap>b__3()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath)
  at Pegasus.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, JObject model, Int32 pageId)
  at ASP._Page_Views_Custom_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\Views\Custom\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor.cshtml:line 17
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Custom_Partials_Grid_Editors_Base_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\Views\Custom\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 25
RT_LOC_GREENHOUSE_40 (1).jpg

Nuvarande och blivande kunder

Välkomna att kontakta oss!
Frågeforum

Frågeforum

Har du några frågor om oss, vår verksamhet och våra produkter? Välkommen att besöka vår sida för konsumentservice och ställ din fråga där.

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete

Vår plattform för hållbarhet där vi öppnar upp till dialog. Här blandas inspiration med fakta, ärlighet, kritik och öppenhet. 

Ansvarsfull konsumtion

Ansvarsfull konsumtion

Carlsberg Sverige brygger, distribuerar och säljer öl och andra drycker. En del av dem innehåller alkohol, därför har vi ett extra ansvar för hur våra drycker konsumeras.  

Utforska våra drycker

Vi har cirka 400 unika produkter
Carlsberg

Probably the best beer in the world

De allra första ölen från Carlsberg bryggdes 1847 av grundaren J.C Jacobsen i Köpenhamn.

Falcon Export

Falcon

Det finns inga genvägar till ett riktigt gott öl. Så uttryckte sig Falcons grundare John L Skantze som år 1896 grundade Falcon-bryggeriet I Falkenberg. Över 120 år senare bryggs Falcon fortfarande på rent källvatten lokalt i Falkenberg.

Carlsberg Sverige

År 2001 bildades Carlsberg Sverige. Två av landets då ledande bryggeriföretag, Pripps och Falcon fusionerades till följd av att deras respektive ägare Orkla och Carlsberg, hade beslutat sig för att på internationell nivå slå samman sina bryggeriverksamheter. Det nya företaget blev Sveriges ledande bryggeriföretag, en position som vi hållit sedan dess.