Meny

Together Towards ZERO & Beyond

 

Vårt program Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB) består av ambitioner och konkreta mål inom miljöpåverkan, social hållbarhet och bolagsstyrning (ESG) som är mest väsentliga för vår verksamhet och för samhället i stort. Vi arbetar med elva fokusområden och har ambitiösa mål inom respektive av dem för 2030 och 2040.

Together Towards ZERO and Beyond är vårt svar på globala utmaningar som ojämlikhet, klimatförändringar och vattenbrist, samt samhällets ökade fokus på hälsa och välbefinnande. Programmet är förankrat i vårt syfte: Brewing for a Better Today and Tomorrow, och är en del av Carlsberg-koncernens övergripande företagsstrategi.

För att uppnå våra mål arbetar vi med att hantera våra mest väsentliga affärseffekter på ett ansvarsfullt sätt, samtidigt som vi vidtar åtgärder som bidrar positivt till samhället. Vi kommer att nå våra Noll-mål i samarbete med alla våra viktiga intressenter; medarbetare, kunder, konsumenter, leverantörer och de lokalsamhällen där vi är verksamma. Vi kan endast göra detta tillsammans.

Läs mer på vår sociala plattform för hållbarhet - okorkat.se

Våra ambitioner

Latest ESG news

ESG-rapporten för 2021

CG_ESG2021_Cover.jpg

Our actions towards ZERO

Rethinking packaging with the Fibre Bottle

Rethinking packaging with the Fibre Bottle

Reducing our beer-in-hand carbon footprint means innovating across our packaging portfolio. And innovations are best achieved in partnership with other experts. The paper bottle company, Paboco, is helping us achieve breakthroughs in our Fibre Bottle project, developing the world’s first 100% bio-based beer bottle made from sustainably sourced wood fibres.

Carlsberg Group joins the Planet Pledge

Carlsberg Group joins the Planet Pledge

In 2021, we joined major consumer businesses and advertisers from around the world in signing up to the World Federation of Advertisers' Planet Pledge.

Alcohol-free beer on tap

Alcohol-free beer on tap

When people go out, they want to enjoy a great beer with friends but sometimes they don’t want to feel the effect of alcohol, especially when they’re driving. At Carlsberg we’re working with partners to ensure that wherever consumers find our beers they can choose alcohol-free brews – even on tap.

More case stories