Meny

Carlsberg Group säljer sin ryska verksamhet, med förbehåll för myndighetsgodkännanden

Carlsberg Group har idag, 23 juni 2023, tecknat ett avtal om att sälja sin ryska verksamhet. Avtalet tecknades efter beslutet förra året att sälja verksamheten i Ryssland och den efterföljande omfattande processen att separera verksamheten från resten av Carlsberg Group.

Separationen av den ryska verksamheten från resten av Carlsberg Group har varit mycket komplicerad. Den har inkluderat cirka 150 arbetsflöden över flertalet affärsfunktioner och mer än 150 miljoner DKK investeringar i bryggeriutrustning och IT-infrastruktur på marknader utanför Ryssland.

Transaktionen är föremål för en omfattande regulatorisk godkännandeprocess i Ryssland. Detta inkluderar inlämnande av ansökningar till den ryska regeringskommissionen för att få dess godkännanden, vilket är obligatoriskt enligt rysk lag. Dessutom är transaktionen föremål för flera sedvanliga villkor, inklusive myndighetsgodkännande och uppfyllande av vissa villkor i ett antal jurisdiktioner. Följaktligen är tidpunkten för slutförandet av transaktionen fortfarande osäker.

För att säkerställa att godkännandeprocesserna går så smidigt som möjligt kan vi inte ge ytterligare detaljer i nuläget. Försäljningsavtalet kommer inte att påverka resultatförväntningarna för 2023.

Cees ’t Hart VD för Carlsberg Group säger:

"Undertecknandet av ett avtal om att sälja den ryska verksamheten är en mycket viktig milstolpe i den mycket komplexa separations- och försäljningsprocessen. Även om det har varit en omfattande process, har det varit viktigt för oss att nå den bästa möjliga lösningen för alla intressenter, inklusive våra mer än 8 000 anställda i Ryssland. Vi ser nu fram emot att få de nödvändiga myndighetsgodkännandena."