Meny

Carlsberg Groups VD ansluter sig till WEF’s Alliance of CEO Climate Leaders

Carlsberg Groups VD, Cees 't Hart, har anslutit sig till Alliance of CEOs Climate Leaders, en koalition som söker att katalysera och aggregera åtgärder och initiativ från företag i alla branscher med sikte på att leverera konkreta klimatlösningar och innovationer i sin verksamhet.

Cees 't Hart är den senaste medlemmen i Alliance of CEOs Climate Leaders, en koalition med 79 chefer, som tycker att den privata sektorn har ett ansvar att aktivt engagera sig i globala ansträngningar för att begränsa utsläppen av växthusgaser och hjälpa till att leda den globala övergången till en klimatförändrad ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Koalitionen syftar också till att katalysera och aggregera åtgärder och initiativ från företag inom alla industrisektorer i syfte att leverera konkreta klimatlösningar och innovationer i sina verksamheter.

I en kommentar till meddelandet säger Cees 't Hart::

"Jag är hedrad och förväntansfull över att gå med i denna grupp av likasinnade affärsledare som efterstävar att leverera på Parisavtalet, i linje med FN: s hållbara utvecklingsmål. Vi vet alla att ledarskap är nyckeln till att ta itu med klimatförändringarna och att partnerskap är avgörande för att vi ska kunna skala upp våra ansträngningar för att förhindra dem. Denna koalition, som drivs av World Economic Forum, är en av de bästa."

I juni lanserade Carlsberg Group sitt ambitiösa Together Towards ZERO-hållbarhetsprogram som svar på den ökad efterfrågan av konsumenterna på hållbara produkter i en tid av globala utmaningar som klimatförändringar, vattenbrist och folkhälsoproblem. Programmet, en integrerad del av koncernens SAIL'22-strategi, består av fyra stora ambitioner - NOLL-koldioxidutsläpp, NOLL-vattenspill, NOLL oansvarsfull konsumtion och en NOLL olyckskultur - var och en med individuella och mätbara mål.

Tidigare denna vecka meddelade Carlsberg Group att de söker efter världens mest begåvade unga forskare som ska ingå i en grupp av experter, universitet och laboratorier, som leds av Carlsberg Research Laboratory. ”Carlsberg Young Scientists Community” ska utveckla innovativa lösningar för några av världens mest angelägna utmaningar och bidra till att fullfölja Carlsbergs ambitiösa hållbarhetsprogram - Together Towards Zero.

Forskargruppen erbjuder ett fantastiskt tillfälle för unga forskare att utveckla spännande nya projekt som sätter nya industristandarder för vetenskapsbaserad och partnerskapsdriven hållbarhetsforskning för en bättre morgondag.

Kontakt

För mer information, kontakta:

Kommunikationschef Carlsberg Sverige

Henric Byström

Tel 070-4830548 Email [email protected]