Meny

CARLSBERG-KONCERNEN I INNOVATIVT PARTNERSKAP FÖR ATT ÖKA TILLGÅNGEN TILL RENT VATTEN I INDIEN

Vatten är en bristvara för många runt om i världen. I samarbete med Desolenator, världens första solenergidrivna vattenreningsteknik, ska Carlsberg-koncernen bidra med rent dricksvatten till boende i Sundarbans, i Västbengalien, Indien.

Vatten är en bristvara för många runt om i världen. I samarbete med Desolenator, världens första solenergidrivna vattenreningsteknik, ska Carlsberg-koncernen bidra med rent dricksvatten till boende i Sundarbans, i Västbengalien, Indien.

Anläggningen kommer att bidra med 20 000 liter rent dricksvatten om dagen, producerat av 100% solenergi.

Ytterligare samarbetspartners är WaterAid, Sundarbans Social Development Center och forskare på Strathclyde University.

Noll Vattenspill är ett av ambitionsområden inom Carlsberg-koncernens globala hållbarhetsprogram Together Towards Zero. Där målet är att minska vattenanvändningen med hälften till 2030 i den egna bryggeriverksamheten, samt att i partnerskap bidra till ökad tillgång av rent vatten i högriskområden.

Läs mer.