Meny

Carlsberg och Svenska Fotbollförbundet i förlängt partnerskap

Svenska Fotbollförbundet och Carlsberg Sverige förnyar och fördjupar sitt samarbete. Det nya avtalet sträcker sig till 2026 och kommer att ha stort fokus på initiativ inom inkludering och jämlikhet.

Fotboll är en stor och viktig del för Carlsbergs varumärke. Det finns sedan länge i företagets DNA och genom flertalet globala och nationella fotbollssamarbeten är Carlsberg starkt förknippat med sponsring inom fotbollsrörelsen.

– Carlsberg har en lång fotbollstradition, såväl i Sverige som internationellt. Vi ser fram emot att driva på frågor för en inkluderande fotbollskultur och bidra till mer jämlikhet tillsammans med Svenska Fotbollförbundet, säger Peter Hammarstedt, vd för Carlsberg Sverige.

Helena Taube Rehnmark, marknads- och försäljningschef på Svenska Fotbollförbundet:

– Vi är glada och stolta över att fördjupa samarbetet med Carlsberg under kommande tre år. Tillsammans kommer vi att kunna skapa mycket glädje och samtidigt lyfta viktiga frågor kopplat till inkludering och jämlikhet, säger Helena Taube Rehnmark, marknads- och försäljningschef på Svenska Fotbollförbundet.

Fördjupar samarbete inom inkludering och jämlikhet
Svenska Fotbollförbundet och Carlsberg har sedan tidigare arbetat tillsammans inom inkludering och jämlikhet. Nu kommer det arbetet att fördjupas ytterligare och vara i fokus i det förlängda partnerskapet som sträcker sig från 2024 till och med 2026.

– Carlsberg har som ambition att bidra till mångfald och inkludering. Vi är glada och stolta över att jobba tillsammans med Svenska Fotbollförbundet för ett mer jämlikt fotbolls-Sverige, där vi tar vara på allas kunskap på bästa sätt och tillsammans utvecklar svensk fotboll som helhet, säger Louise Eckerbom, Brand Manager på Carlsberg Sverige. 

Under 2024 kommer Svenska Fotbollförbundet och Carlsberg tillsammans att lansera ett projekt med fokus på kvinnligt ledarskap inom svensk fotboll. Mer information om det gemensamma projektet kommer framåt.

Kontakt
Svenska Fotbollförbundet:
Helena Taube Rehnmark, marknads-och försäljningschef ([email protected])

Carlsberg Sverige:
Casper Danielsson, direktör Corporate Affairs och kommunikation ([email protected])