Meny

Carlsberg Sverige har beslutat att dess distribution ska drivas av extern part

I januari presenterade Carlsberg Sverige ett förslag om en ny strategisk inriktning gällande dess distribution. Förslaget innebär att bryggeriets distribution av dryck planeras att drivas av en extern part. Utgångspunkten är att stärka Carlsberg Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och fortsatta tillväxt.

Carlsberg Sverige har nu avslutat förhandlingarna med de fackliga parterna och det formella beslutet har tagits att gå vidare i processen som syftar till att skapa en hållbar långsiktig lösning när det gäller service, miljö och kostnad.

Företaget kommer nu att arbeta vidare mot det presenterade förslaget; att all dryckesdistribution till kund drivs av extern part. Ett avtal har också slutits med JF Hillebrand Logistics/X-Sam som en framtida leverantör av distributionstjänster.

- Vi är väldigt glada och stolta över att X-Sam, efter en noggrann och omfattande upphandlingsprocess, har fått förtroendet att utföra Carlsberg Sveriges distribution till kunder över hela landet. Vi ser fram emot att få inkludera Carlsberg Sveriges volym  i vår unika samdistributionslösning med miljö, kvalitet och kostnadseffektivitet som ledord, förklarar Mona Zuko, Business Director X-Sam.

Carlsberg Sveriges ambition är att implementera förändringen stegvis under perioden september 2018 till november 2019, med hänsyn till högsäsong och semesterperioder.

Företaget arbetar aktivt med personalstödjande insatser i form av företagshälsovård, omställningsstöd och utbildningsbidrag.

- Det har varit grundliga och konstruktiva förhandlingar samtidigt som vi har jobbat intensivt med att lägga en stabil grund för det viktiga arbetet med implementering av denna förändring. I JF Hillebrand Logistics och X-Sam kommer vi att ha en professionell och mångårig partner för att säkra distributionen till våra kunder, förklarar Anders Siboni, Customer Supply Chain direktör, Carlsberg Sverige.

 

För mer information, kontakta:
Jörgen Welter, Kommunikatör Carlsberg Sverige
Tel: 073 – 44 44 689, [email protected]