Meny

ÖKAD MOTSTÅNDSKRAFT MOT VATTENRISKER

Världsnaturfonden har lanserat ett nytt vattenriskverktyg som kan hjälpa Carlsberg att bli mer motståndskraftiga mot vattenrisker, genom ökad förståelse för olika vattenriskscenarier.

Klimatförändringarna förvärrar världens redan idag allvarliga vattenkriser, och beräkningar visar att nästan hälften av den globala BNP:n kan komma från områden med hög vattenrisk år 2050. WWF, har tagit fram ett digitalt vattenriskverktyg där man utifrån scenarieplanering kan förutse, värdera och reagera på vattenrisker, och därmed öka sin vattenresistens.

– Carlsberg var det första företaget som testade och använde de nya scenarierna för WWF Water Risk Filter för att förstå hur vattenrisker i områden där vi har våra högriskbryggerier kan utvecklas 2030-2050, säger Simon Boas Hoffmeyer, Senior Director Sustainability på Carlsberg Group.

 

– Vi har åtagit oss att ha noll vattenspill i vår egen bryggeriverksamhet, genom att använda vatten effektivt och skydda vattenresurser i högriskområden. Vi är beroende av vatten, i tillverkning och rengöring under bryggeriprocessen. I ett föränderligt klimat kommer vattenriskområdena att bli fler, och försämra kvaliteten och tillgängligheten på vatten. Därför arbetar vi med WWF för att bättre förstå denna risk för att starta  åtgärder som förbättrar vår motståndskraft, avslutar Simon Boas Hoffmeyer.

Om WWF

WWF är en av världens största och mest respekterade oberoende bevarandeorganisationer, med över 5 miljoner anhängare och ett globalt nätverk aktivt i över 100 länder. WWF:s uppdrag är att stoppa nedbrytningen av jordens naturliga miljö och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att bevara världens biologiska mångfald, se till att användningen av förnybara naturresurser är hållbar och främja minskningen av föroreningar och onödig konsumtion.