Meny

SVERIGE BRA PÅ ÅTERVINNING, MEN VI MÅSTE PANTA ÄNNU MER

Två av Carlsberg Sveriges vanligaste förpackningstyper är PET-flaskor och aluminiumburkar. Det är förpackningar med låg klimatpåverkan, dels för att de innehåller upp till 60 procent återvunnet material och dels för att de återvinns upp till 85 procent genom det svenska pantsystemet.

Pantsystemet drivs av Returpack som etablerades 1984 då aluminiumburkarna introducerades på den svenska marknaden och ett nationellt pantsystem för burk infördes. 1994 blev även PET en del av systemet. Idag samägs Returpack av Sveriges Bryggerier (50 %), Svensk dagligvaruhandel (25 %) och Livsmedelshandlarna (25 %).

Returpacks anläggning ligger utanför Norrköping. I pantsystemet finns över 6230 olika artiklar registrerade och pantfabriken tar varje år emot omkring 2 miljarder förpackningar för återvinning. 2019 återvanns totalt 43 000 ton, uppdelat på 23 244 ton PET-flaskor och 19 870 ton aluminiumburkar, det är 85% av alla PET-flaskor och aluminiumburkar som kommer ut på svenska marknaden. Det gör Sverige till ett av världens bästa länder på återvinning.

– Vi har ett cirkulärt flöde för klara PET-flaskor och burkar, men vi ser att vi behöver öka andelen insamlade förpackningar, då det ger en stor miljöbesparing i koldioxidutsläpp för varje flaska och burk som pantas istället för att lämnas till andra avfallsflöden. Dessutom efterfrågar allt fler dryckesproducenter en större andel återvunnet material i sina förpackningar, vilket ökar efterfrågan, säger Sara Bergendorff, materialspecialist på Returpack. Det nationella insamlingsmålet är satt till 90 % och den långsiktiga visionen är att insamlingsgraden ska vara 100 %. Att varje flaska som kommer ut på den svenska marknaden också ska samlas in.

Tittar man på olika format på PET så samlas 150 cl in till högre grad än 50 cl, dvs mer av det som konsumeras hemma än on-the-go blir pantat. Ett sätt att engagera särskilt yngre målgrupper sker via Pantamera, som genom reklamfilmer, kommunikation och hög närvaro på event och festivaler vill få fler att panta mer.

– PET-plasten är en värdefull råvara som rätt använd kan bli en ny flaska. I och med ökade krav på cirkularitet och återvinning vill vi bli ännu bättre på detta. Bland annat därför har vi etablerat ett materialråd som undersöker detta, samt initierat en studie på Kungliga Tekniska högskolan, för att hitta rätt väg framåt. Vi vill och behöver hitta rätt balans mellan hög återvinning, hög kvalitet och krav på förpackningsdesign, säger Sara Bergendorff.

Inom EU har man satt höga krav på återvinning av plastflaskor, vilket också kommer innebära att pantsystem införs på fler marknader. Pantsystemet vi har i Sverige, och i de övriga nordiska länderna, är en förebild för många länder och Returpack blir ofta inbjudna att berätta om den svenska modellen. Inom Norden samlas 85-92% av alla PET och burkar in. Det visar att ett pantsystem är en viktig möjliggörare för att nå en hög insamlingsgrad.

– Vi ska vara glada att vi har ett välfungerande pantsystem i Sverige som vi kan fortsätta att utveckla, avslutar Sara.

Så fungerar retursystemet
Den klara/transparenta PET:en som kommer in till Returpack blir till ny PET godkänd för livsmedel. Den färgade/mixade PET:en används i andra plastprodukter, som plastremsor, möbler eller textilier. Plastkorkarna säljs vidare och blir till plasttrummor (för kablar) och lastpallar.

Aluminiumburkarna pressas ihop och säljs vidare för att återigen bli en ny aluminiumburk. I Sverige innehåller aluminiumburkarna i snitt 60 % återvunnet material och i och med att de återvinns till så hög andel, 85,8% (2019) så kan man verkligen kalla burkarna en cirkulär förpackning.

Fokus på förpackningar
Förpackningar är den del av Carlsberg Sveriges värdekedja som bidrar mest till koldioxidavtrycket (44%). Det betyder att de hållbarhetsinitiativ vi gör inom förpackningsområdet får stor påverkan för vårt klimatavtryck. Därför arbetar vi aktivt med att bland annat öka andelen återvunnet material i de förpackningar vi kan och vill vara med och bidra till att fler förpackningar samlas in och återvinns.