Meny

TILLSAMMANS MOT EN BÄTTRE FRAMTID

Ny folder som sammanfattar Carlsberg Sveriges hållbarhetsarbete.

Under 2019 lanserade Carlsberg Sverige flera hållbarhetsinitiativ. Vi fortsatte konverteringen av förpackningsportföljen till att innehålla en allt större andel återvunnen plast, för att på så sätt minska klimatavtrycket. Vi installerade ett kyltorn på bryggeriet i Falkenberg där vi recirkulerar kylvatten och därigenom sparar stora mängder vatten (och energi) varje dag. Vi lanserade flera alkoholfria öl och är fortsatt marknadsledande inom kategorin. Alla konsumenter ska ha valmöjligheten till attraktiva alkoholfria alternativ. Vi genomförde flera utbildningsinsatser och förbättringar inom hälsa och säkerhet för att säkerställa våra medarbetares hälsa och välbefinnande. Om det och mycket mer kan du läsa i den nya hållbarhetsfoldern.

Ladda ner Carlsberg Sveriges hållbarhetsfolder.

 

Carlsberg-koncernen har ett globalt hållbarhetsprogram, Together Towards Zero, där hållbarhetsarbetet fokuseras till fyra områden; Noll Koldioxidutsläpp, Noll Vattenspill, Noll Oansvarig konsumtion och Noll Olyckskultur. Det är fyra områden där det råder omfattande globala utmaningar, och där vi på Carlsberg har möjlighet att påverka och kan göra skillnad. För respektive område har vi satt ambitiösa mål som vi ska nå 2022 och 2030.

– 2022 ligger runt hörnet, så det är oerhört viktigt att vi fortsätter att göra framsteg på hållbarhetsagendan. Ambitionen är självklart att vi ska leverera på målen inom Together Towards Zero. Det gör vi dels genom att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten, men också genom att satsa på fler hållbara innovationer och samarbeten som tar oss snabbare framåt,  säger Anna Anderberg, hållbarhetschef.