Meny
Fbg Flyg

Carlsberg Sverige var det första bryggeriet inom Carlsberg-koncernen och det första stora bryggeriet i Sverige som blev klimatneutralt utifrån energiförsörjningen. Sedan 2017 använder vi bara grön certifierad el och biogas (egentillverkad och inköpt) för vår produktion i Falkenberg och i Ramlösa. Samtliga drycker som är producerade i Sverige är därmed koldioxidneutralt bryggda/tappade (bortsett förpackningen).

2021 var andelen egenproducerad biogas 17 % av den totala gaskonsumtionen, en ökning med 2 % jämfört med året innan.

 

Genom att enbart använda förnybara energikällor i vår dryckesproduktion har vi minskat klimatpåverkan med 83 %* när vi ser till den del av koldioxidutsläppen som kommer från vårt bryggeri.

*Minskning -83 % C02 mellan 2015-2019. 2019 utgör utsläppen från bryggeriet 2% av det totala koldioxidutsläppet över värdekedjan för Carlsberg Sverige.