Meny

Carlsberg lanserar nytt klimatmål - ska nå netto noll koldioxidutsläpp till 2040

Carlsberg-koncernen har idag lanserat sitt nya hållbarhetsprogram, Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB) som innehåller uppdaterade mål och nya fokusområden inom miljöpåverkan, social hållbarhet och bolagsstyrning.

Programmet inkluderar en färdplan för att uppnå netto noll koldioxidutsläpp över hela värdekedjan till 2040, från odlingen på fälten till att konsumenten har drycken i sin hand. Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB) är en vidareutveckling av koncernens tidigare hållbarhetsprogram Together Towards ZERO (TTZ), som har levererat stora framsteg, inte minst en global minskning av koldioxidutsläppen på 40 % och en minskning av vattenanvändning per liter öl med 21 % sedan 2015.

Carlsberg Sverige var det första bryggeriet inom Carlsberg-koncernen som blev klimatneutralt utifrån energiförsörjningen i produktionen, då bryggeriet sedan 2017 endast använder grön certifierad el och biogas, egentillverkad och inköpt. Carlsberg Sverige har även minskat vattenanvändningen från redan låga nivåer och 2021 var vattenanvändningen 2,13 liter/1 liter färdig produkt.

– Vi vill göra det möjligt för konsumenten att njuta av en god öl samtidigt som det ska ge ett så lågt klimat- och vattenavtryck som möjligt. Att vi som koncern nu höjer ambitionsnivån, breddar agendan och skärper målen inom hållbarhet är positivt. Together Towards ZERO and Beyond är en integrerad del av koncernens övergripande strategi och hjälper oss att driva en hållbar affär, reducera risker, visa vårt syfte och bidra till en positiv förändring, säger Peter Hammarstedt, vd Carlsberg Sverige.

Elva fokusområden  
Carlsberg arbetar aktivt med hållbarhetsagendan och genom att utöka ESG-programmet (Environmental, Social and Governance) till att omfatta ett bredare utbud av fokusområden kan företaget tydligare arbeta för att lindra några av de utmaningar som många människor och samhällen utsätts för.

Together Towards ZERO and Beyond har fokus på elva områden; Noll Koldioxidavtryck, Noll Jordbruksavtryck, Noll Förpackningsavfall, Noll Vattenspill, Noll Oansvarig konsumtion, Noll Olyckskultur samt Hållbara inköp, Mångfald, jämställdhet och inkludering, Mänskliga rättigheter, Affärsetik och Lokalt samhällsengagemang.

Nya mål för att öka takten
Med Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB) har nya mål lagts till för att öka takten på klimatagendan, bland annat med två nya Noll-områden; Noll Jordbruksutsläpp och Noll Förpackningsavfall. Carlsbergs koldioxidpåverkan i samband med jordbruk och bearbetning av råvaror, liksom produktion och hantering av förpackningar, utgör tillsammans över 65 % av koncernens totala koldioxidutsläpp. På Carlsberg Sverige är motsvarande siffra 85 % (jordbruk/process 26 % och förpackningar 59 %). Att sätta tydliga mål inom dessa områden kommer hjälpa Carlsberg att påskynda framstegen mot att nå netto noll koldioxidavtryck över hela värdekedjan till 2040.

Noll Jordbruksutsläpp
Noll Jordbruksutsläpp handlar om att köpa råvaror från hållbara källor där regenerativa jordbruksmetoder används, med målet att detta gäller för 30 % av alla råvaror senast 2030 och för
100 % till 2040. Det kommer bidra till att förbättra den biologiska mångfalden, jordhälsan och den naturliga kolbindningen på jordbruksmarker.

Noll Förpackningsavfall
Noll Förpackningsavfall handlar om att använda mer cirkulära förpackningslösningar med de globala målen att till 2030 ska 100 % av alla flaskor och burkar vara återvinningsbara, återanvändningsbara eller förnybara. 90 % av alla flaskor och burkar ska samlas in och återvinnas efter användning. Utöver det ska Carlsberg minska användningen av ny fossilbaserad plast med 50 % och ha 50 % återvunnet material i alla flaskor och burkar.

- Carlsberg Sverige har redan kommit en bra bit på vägen när det gäller hållbara förpackningslösningar så för vår del handlar det om att sätta än mer ambitiösa mål. De nya Noll-områdena, Noll Jordbruksutsläpp och Noll Förpackningsavfall, är tydliga bevis på att vi åstadkommer störst skillnad när vi arbetar tillsammans med våra viktiga intressenter över värdekedjan; våra medarbetare, kunder, konsumenter och leverantörer, säger Anna Anderberg, Hållbarhetschef Carlsberg Sverige.

Läs mer om Together Towards ZERO and Beyond: Carlsberg's ESG programme Together Towards ZERO and Beyond (carlsberggroup.com)

 

Om Carlsberg Sverige
Carlsberg Sverige är, med fler än 50 starka varumärken, Sveriges ledande dryckesföretag. Vi utvecklar, tillverkar, distribuerar, marknadsför och säljer öl, cider, mineralvatten och läsk. Några av våra välkända och folkkära varumärken är Falcon, Carlsberg, Eriksberg, Ramlösa, Somersby och Pepsi. Carlsberg Sveriges framgångar är en kombination av starka lokala och internationella varumärken, bryggartradition och hållbart företagande som sträcker sig mer än 300 år tillbaka i tiden. Genom att vara innovativa driver vi utvecklingen av svensk dryckeskultur, samtidigt som vi värnar om tradition, hantverk, hög kvalitet och hållbarhet. Läs mer om Carlsberg Sverige och vårt hållbarhetsarbete Together Towards ZERO and Beyond.

För mer information, kontakta:
Henric Byström, Kommunikationschef Carlsberg Sverige
Tel: 070-483 05 48
E-mail: [email protected]