Meny

Carlsberg Sverige inviger nytt externlager

Idag, 25 september 2020, inviger Carlsberg Sverige sitt nya externlager som ligger i nära anslutning till bryggeriet i Falkenberg. Det nya lagret ger kortare transporter och därmed lägre koldioxidavtryck samtidigt som det ger utrymme för bättre service till kunderna. Etableringen innebär cirka 15 nya arbetstillfällen i Falkenberg.

Lagret som omfattar 20 000 kvadratmeter kommer att minska transporterna med 15 000 mil årligen, vilket motsvarar 180 ton i reducerade koldioxidutsläpp. Satsningen kommer även skapa högre flexibilitet och bättre service till kunderna samt stärka Carlsberg Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och fortsatta tillväxt.

- Med det nya externlagret kan vi effektivisera våra logistikflöden på ett mycket positivt sätt där det korta avståndet mellan bryggeriet och lagret avsevärt kommer att minska transporterna längs E6:an. Detta ligger helt i linje med Carlsberg-koncernens ambitiösa hållbarhetsprogram, Together Towards Zero. Närheten och att vi ges möjlighet till att konsolidera vårt behov av externlager gör att vi även får bättre kontroll och kan agera snabbare på leveransförändringar, säger Anders Siboni, VP Integrated Supply Chain.

För driften av lagret har GN Logistics kontrakterats, en mångårig logistikpartner till Carlsberg Sverige, som sedan tidigare bland annat ansvarar för en stor del av Carlsberg Sveriges transporter, externlagerverksamhet i Halmstad, samt Carlsberg Sveriges omlastningsdepå i södra Stockholm.

- Det är väldigt tillfredsställande att vi, med vår mångåriga relation och erfarenhet av att driva lagerverksamhet åt Carlsberg Sverige, nu får möjlighet att få fortsätta detta samarbete i Falkenberg, vilket även kommer innebära nyanställningar som kommer att rekryteras lokalt i Falkenberg. För att driva klimatfrågan vidare så tittar vi även på möjligheterna att sköta transporterna mellan bryggeriet och lagret med eldrivna fordon, säger Per-Olof Nilsson, vd GN Logistics.

Pressbilder: https://tinyurl.se/2ZV

För frågor och mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Welter, Kommunikatör, Carlsberg Sverige 
Tel: 073-444 46 89,
E-post: [email protected]