Meny

Carlsberg Sverige och utbrottet av COVID-19

COVID-19-utbrottet har de senaste veckorna varit utmanande för alla. Ett virus som startade i en provins i Kina har gradvis drabbat större delen av världen, och till stor del även Sverige. Utbrottet har orsakat stora oöverträffade globala utmaningar, och alla påverkas på något sätt.

Mot bakgrund av den oöverträffade hälsokrisen i våra liv, uppmuntrar Carlsberg-koncernen alla, över länder och gränser, inklusive anställda, kunder och konsumenter, att samarbeta.

"Våra tankar är med våra anställda, våra kunder och alla andra som har känt de allvarliga konsekvenserna av coronaviruset," sa Carlsberg Groups VD Cees 't Hart under årsstämman på Ny Carlsberg Glyptotek i Köpenhamn den 16 mars.

"Vi följer utvecklingen dagligen - ja, nästan på timbasis - och naturligtvis följer vi instruktionerna och rekommendationerna från myndigheterna som gäller på var och en av våra marknader hela tiden. Cees 't Hart tillade att, som alltid, är våra medarbetares hälsa och säkerhet av högsta prioritet, men också på att "ta itu med utmaningar och risker på bästa sätt".

Peter Hammarstedt, VD för Carlsberg Sverige, kommenterar utvecklingen och de specifika svenska utmaningarna. Och betonar igen att den första prioriteringen är säkerheten för våra anställda, samtidigt som fokus är att producera och leverera till våra kunder.

”Sverige befinner sig i en kritisk situation och situationen utvecklas ständigt. På kort sikt har allt fokus varit på att säkerställa våra medarbetares säkerhet. Vi har infört ett antal nya hygienriktlinjer och restriktioner på hela Carlsberg, och fokuserar på att behålla vår leveransförmåga på marknaden. Vi kommunicerar kontinuerligt internt och till våra kunder och partners, vilka många har det svårt, och jag uppmanar att vi ställer upp för varandra och arbetar tillsammans under de kommande veckorna och månaderna.”