Meny

MIKHAIL – EN RIKTIG SUPER ZERO HERO

Hej Mikhail Zaripov, Utility Manager på bryggeriet i Falkenberg, som bland annat arbetar med att effektivisera Carlsberg Sveriges vatten- och energiförsörjning.

Varför tycker du att det är viktigt att arbeta med hållbarhet?
Det är en viktig del av mitt jobb och Utility-avdelningen där jag arbetar har stor påverkan på Noll Koldioxidavtryck och Noll Vattenspill.

Hur arbetar du med TTZAB-agendan i ditt dagliga arbete?
Vi försöker göra våra processer så effektiva som möjligt. Vi tittar på energiprestandan, där vi hela tiden strävar efter att spendera så lite energi som möjligt för att producera lika mycket. Vi mäter prestanda dagligen, jämför med benchmark, implementerar de lösningar som passar vårt bryggeri bäst och utbildar kollegor i energibesparande åtgärder mm.

Nämn några konkreta åtgärder/projekt som du har arbetat med.
Nu senast har vi justerat högtrycksledningen för PET-kompressorer. Vi började 2021 med att bygga själva röret, då testade vi att köra två kompressorer på en linje för att minska effekten på en av dem. Sen ersatte vi den gamla kompressorn med en ny högeffektiv kompressor som nu kan leverera på båda PET-linjerna i Falkenberg. Det sista steget var att sänka trycket på blåsformarna, så att de ska kunna producera PET-flaskor med 25 % lägre tryck. Energibesparingen är lika stor som att vi skulle ta bort två glaslinjer, eller en burklinje i Falkenberg. Tillsammans med andra projekt har det här hjälpt oss att minska den totala energiförbrukningen med 20 % på vårt bryggeri i Falkenberg under de senaste tre åren.

Tittar vi på vattenbesparingar så har vi arbetat med att optimera och återanvända vattnet i förpackningsprocessen. Alla projekt sammantaget har hjälpt oss att minska vattenanvändningen med 30 % de senaste tre åren.

För gasanvändning har vi också flera olika projekt på gång. Jag vill särskilt lyfta fram värmeåtervinningen från olika kompressorer. Tillsammans med andra projekt har vi minskat gasförbrukningen med 40 % i Falkenberg under de senaste tre åren.

Vad är på gång för 2023 och framåt?
Vi har flera projekt som vi tittar på. Ett är en anläggning för att fånga upp och rena koldioxid från jäsningsprocessen och återanvända det i drift. Ett annat projekt vi tittar på är solcellspaneler för både Falkenberg och Ramlösa. Ytterligare ett projekt vi tittar på är biopannan som körs med förbrukad spannmål som kan göra Falkenberg-bryggeriet nära självförsörjande vad gäller uppvärmningsenergi. Vi har även många mindre projekt i plan som handlar om att optimera energi- och vattenåteranvändningen. Dessa många små projekt är en viktig väg framåt, tillsammans ger de nästan samma resultat som de större investeringarna.

Varför är det viktigt för Carlsberg att investera i en hållbar och cirkulär affärsmodell? Fossila skatter blir högre, kostnaden för råvarorna ökar år från år. Vi behöver göra allt vi kan för att minska våra kostnader, men också för att minska vår klimatpåverkan och vattenanvändning. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra processer så att de kräver mindre energi och vatten, utan att kompromissa med kvaliteten. Samhället i stort går mot att vara mer hållbart och vi som företag måste hänga med och möta efterfrågan och vara bättre än, eller minst lika bra, som våra konkurrenter. Och sist men inte minst, ju mindre beroende vi är av externa faktorer (som energi- gas- och vattenförsörjning), desto mindre skör är vår verksamhet.

Läs mer om Carlsbergs globala hållbarhetsprogram Together Towards ZERO and Beyond.