Meny
20100813 114154 6 3872X2592ma

Ansvarsfulla inköp

Vår ambition är att alltid göra hållbara inköp

Vi samarbetar med tiotusentals leverantörer runt om i världen. Dessa affärspartners tillhandahåller ingredienser, förpackningar och logistik för våra produkter, såväl som andra varor och tjänster som håller vår verksamhet igång. Vi söker leverantörer som delar våra värderingar och som har ett ansvarsfullt förhållningssätt till affärer. För att arbeta med oss ​​måste de uppfylla de standarder som anges i vår uppförandekod för leverantörer och licenstagare samt medföljande tekniska standarder, de måste även åta sig att ställa motsvarande krav på sina underleverantörer.

Standarderna inkluderar krav på affärsetik, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, kvalitet, hälsa och säkerhet samt miljömässig hållbarhet. Vi driver också åtgärder från leverantörer inom våra andra fokusområden i Together Towards ZERO and Beyond. Exempelvis så har många av våra leverantörer stora koldioxid- och vattenavtryck, vi kräver att de ska åta sig att minska dessa, det i sin tur hjälper oss att minska vårt eget koldioxidfotavtryck över värdekedjan.