Meny
Falconreklam

Mångfald, jämställdhet & inkludering

Vår ambition är att främja mångfald, jämställdhet och inkludering

Vår DE&I-agenda (Diversity, Equity & Inclusion) är en del av våra ledarskapsförväntningar.

För Carlsberg är DE&I en affärsprioritering, inte bara ett krav på efterlevnad. Vi kommer hålla oss ansvariga för framsteg och mäta vår mognad genom ett antal initiativ, såsom en fortsättning på vår DE&I-undersökning och en treårig DE&I-mognadsbedömning som definierats.

Mångfald i personalstyrkan är en förutsättning för att kunna skörda olika erfarenheter och perspektiv.

Vi tror att rätt balans mellan könen kommer bana väg för en mer mångsidig representation och vi sätter upp tidsbundna mål för andelen kvinnor i ledande chefsroller. Vårt mål är att nå en andel på totalt sett 30 % kvinnor i ledande chefsroller till slutet av 2024, och minst 40 % över tid. Vi kräver mångfald i alla våra rekryteringar och befordringar, både i urvals- och erbjudandestadiet.

Vi ger lika tillgång till möjligheter och har en nolltolerans mot diskriminerande beteenden och trakasserier.

En miljö som är mångsidig och inkluderande skapar en känsla av tillhörighet och ett förtroende för vår företagskultur. De åtgärder som vi vidtar för att skapa rättvisa är viktiga och sänder starka signaler om vårt genuina engagemang för DE&I. Det innebär att skapa konsekventa, rättvisa och transparenta policyer och praxis, en nolltolerans för trakasserier och annan form av diskriminering, med tydliga konsekvenser vid bristande efterlevnad.

Inkluderande ledarskapsbeteenden är grunden för en inkluderande kultur och ett globalt tänkesätt.

Våra ledare är kärnan i vår kultur, de är drivande och förebilder när det kommer till ett inkluderande beteende. Vi införlivar inkluderande ledarskap som en central egenskap i vårt Leadership Capability-program och bygger inkluderande ledarskap genom dedikerad utbildning.

Står upp för HBTQ+ rättigheter med Brooklyn Brewery

När våra brygder och värderingar kombineras händer bra saker.