Meny

Carlsberg Sverige AB omorganiserar

Covid-19 har drabbat samhällen och företag i Sverige och världen. Carlsberg Sverige är inget undantag. På grund av den rådande situationen informerade Carlsberg Sverige AB den 2 november om varsel. Nu har de fackliga förhandlingarna avslutats och Carlsberg Sverige har idag, den 19 november, kommunicerat vilka medarbetare som får lämna bolaget.

Sedan coronapandemins utbrott i mars har Carlsberg Sveriges affär förändrats i grunden. Carlsberg Sveriges fokus är att anpassa verksamheten till den förändrade situationen, att effektivisera processer och minska kostnader. Det innebär även att det totala antalet tjänster har utvärderats för att anpassa bolaget till rådande och framtida behov. Totalt avslutas ett 30-tal tjänster på tjänstemannasidan, vilket även inkluderar vakanta tjänster.

- Carlsberg är ett stabilt och solitt företag med engagerade medarbetare. Samtidigt har vi en verklighet att förhålla oss till, därför behöver vi se över vår kostym i den kommersiella verksamheten. Jag vill, tillsammans med företagsledningen, rikta ett särskilt stort tack till de uppskattade kollegor som under den närmaste tiden kommer att lämna oss, säger VD Peter Hammarstedt.

Totalt berörs 28 medarbetare av arbetsbristen, varav 10 i Falkenberg.

De fackliga förhandlingarna är avslutade och den nya organisationen träder i kraft per 1 januari.