Meny

En av fem dricker mindre alkohol under pandemin

Var tredje svensk har förändrat sina alkoholvanor under coronapandemin. Det framkommer i Sifoundersökningen Dryckeskollen som är genomförd på uppdrag av Carlsberg Sverige. 21 procent har druckit mindre alkohol under pandemin, medan 10 procent uppger att de har ökat sin alkoholkonsumtion. Undersökningen visar även att 58 procent av svenskarna kan tänka sig att ta en vit månad under 2021.

Sifoundersökningen Dryckeskollen visar att många svenskar har dragit ner på alkoholkonsumtionen under coronapandemin, särskilt i åldersgruppen 18 till 35 år, där hela 35 procent uppger att de dricker mindre alkohol som en följd av pandemin. 

– Alkoholfria alternativ har blivit allt mer populära under senare år och coronapandemin har uppenbarligen fått ännu fler att välja alkoholfritt. Detta syns även i försäljningsstatistiken för alkoholfri öl. Nätförsäljningen av alkoholfri öl har gått upp med över 350 procent sedan mars förra året, säger Henric Byström, Kommunikationschef på Carlsberg Sverige.

Dryckeskollen visar också att var fjärde svensk har tagit en vit månad minst en gång under de senaste två åren och över hälften av svenskarna, 58 procent, planerar att ta en vit månad under 2021. Bland dem som har avstått alkohol under en månad var den absolut vanligaste anledningen att man ville leva mer hälsosamt. Endast sju procent tog en vit månad för att de ansåg att de drack för mycket alkohol.

Stark trend för alkoholfri öl
Konsumtionen av alkoholfri öl har exploderat under senare år; 2014 drack svenskarna 5 miljoner liter alkoholfri öl, men förra året uppgick konsumtionen till över 20 miljoner liter.

Enligt Dryckeskollen dricker över hälften av svenskarna (56 procent) alkoholfri öl minst en gång om året och 16 procent gör det en eller ett par gånger i månaden. De vanligaste situationerna då man helst dricker en alkoholfri öl är i samband med måltid (39 procent) eller när man inte kan dricka alkoholhaltiga drycker (28 procent).

– Alkoholfri öl har sedan länge varit ett populärt alternativ i situationer när man inte kan dricka alkohol, men under de senaste åren har vi märkt att många gärna tar en alkoholfri öl även vid andra tillfällen, till exempel till maten, som törstsläckare eller som sällskapsdryck, säger Henric Byström.   

Stockholmarna är de som är mest förtjusta i alkoholfri öl i Sverige. Nio procent av stockholmarna uppgav att de drack alkoholfri öl minst en gång i veckan jämfört med fyra procent i övriga landet.

 

Om Dryckeskollen

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo under perioden 10 till 13 december 2020. Totalt ingick 1 098 personer i undersökningen i åldern 18 till 79 år.

För mer information, kontakta:
Henric Byström, Kommunikationschef Carlsberg Sverige, [email protected], 070-483 05 48

 

Sammanställning av undersökningens resultat

 

Har din alkoholkonsumtion förändrats under coronapandemin?

 

Alla

Män

Kvinnor

Ja, jag har druckit mer alkohol under coronapandemin

10%

12%

7%

Ja, jag har druckit mindre alkohol under coronapandemin

21%

22%

20%

Nej, min alkoholkonsumtion har varit oförändrad under coronapandemin

68%

64%

72%

Tveksam, vet ej

1%

2%

1%

 

Har du någon gång under de senaste två åren tagit en vit månad?

 

Alla

Män

Kvinnor

Ja, en gång

6%

7%

5%

Ja, flera gånger

19%

18%

20%

Nej, aldrig

51%

52%

50%

Jag dricker aldrig alkohol

19%

19%

20%

Tveksam, vet ej

5%

5%

6%

 

Tänk på den senaste gången du tog en vit månad, vilken var den främsta anledningen till det?

 

Alla

Män

Kvinnor

Jag ansåg att jag drack för mycket alkohol

7%

8%

5%

Jag ville vara mer hälsosam

46%

47%

46%

Jag ville spara pengar

2%

3%

2%

Jag ville se om jag klarar att helt avstå alkohol under en månad

5%

7%

3%

Annan anledning

37%

33%

42%

Tveksam, vet ej

3%

3%

3%

 

Skulle du kunna tänka dig att ta en vit månad under år 2021?

 

Alla

Män

Kvinnor

Ja

58%

54%

62%

Nej

28%

33%

22%

Tveksam, vet ej

14%

13%

15%

 

Hur ofta dricker du alkoholfri öl?

 

Alla

Män

Kvinnor

Minst en gång i veckan

5%

6%

5%

En eller ett par gånger i månaden

16%

17%

14%

Några gånger om året

20%

24%

16%

Någon enstaka gång om året

15%

16%

14%

Mer sällan än en gång om året

8%

10%

7%

Aldrig

35%

27%

43%

Tveksam, vet ej

0%

0%

0%

 

I vilket sammanhang dricker du helst en alkoholfri öl?

 

Alla

Män

Kvinnor

Som måltidsdryck

39%

36%

43%

Som sällskapsdryck

17%

15%

19%

Som törstsläckare

5%

6%

3%

När jag inte kan dricka alkoholhaltiga drycker

28%

31%

23%

Ingen av ovanstående

8%

8%

8%

Tveksam, vet ej

3%

3%

3%